JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2771858 tlstjd436 569 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-09-23 16:43:25
2771857 sjieun 523 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 16:42:44
2771856 seokonwoo07 507 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:40:27
2771855 pitate 501 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 16:39:22
2771854 tjfbwkfy64 124 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:33:41
2771853 seokonwoo07 506 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 16:28:20
2771852 tjfbwkfy64 123 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:25:44
2771851 tjfbwkfy64 123 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:25:03
2771850 sbhyeon 114 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:22:36
2771849 sbhyeon 114 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 16:22:12
2771848 pangpangsy 2604 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 16:18:41
2771847 tjfbwkfy64 122 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:16:30
2771846 tjfbwkfy64 121 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:10:57
2771845 sjieun 522 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 16:08:08
2771844 tjfbwkfy64 120 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 16:08:05
2771843 sjieun 522 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-09-23 16:06:13
2771842 sjieun 522 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-09-23 16:05:44
2771841 tjfbwkfy64 632 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:05:26
2771840 tjfbwkfy64 632 Accepted(80) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:01:34
2771839 wjdqhdud0913 1112 Accepted(50) 1MB 1ms C 2018-09-23 16:00:52
2771838 chance1125 568 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:58:28
2771837 chance1125 568 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:58:07
2771836 sjieun 521 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:57:10
2771835 chance1125 568 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:54:51
2771834 tjfbwkfy64 535 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:54:45
2771833 chance1125 568 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:53:30
2771832 pangpangsy 1346 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:50:56
2771831 wjdqhdud0913 1112 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:46:38
2771830 pangpangsy 1346 Accepted(60) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:44:41
2771829 tjfbwkfy64 534 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:43:18
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.