JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3096226 tirano2528 525 Wrong Answer(0) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:31:28
3096225 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:31:15
3096224 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 24ms Python 2019-03-26 20:31:04
3096223 alstj02 525 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:30:56
3096222 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 31ms Python 2019-03-26 20:30:52
3096221 bluewings02 531 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:30:47
3096220 hyslrr 529 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:30:44
3096219 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:30:41
3096218 jinwoo0220 529 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:30:29
3096217 alstj02 525 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:30:20
3096216 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 24ms Python 2019-03-26 20:30:14
3096215 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 35ms Python 2019-03-26 20:30:00
3096214 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:29:48
3096213 kmjj42 1761 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 20:29:41
3096212 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 31ms Python 2019-03-26 20:29:34
3096211 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:29:19
3096210 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 17ms Python 2019-03-26 20:29:00
3096209 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 26ms Python 2019-03-26 20:28:49
3096208 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:28:35
3096207 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:28:19
3096206 superanthony05 531 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:28:18
3096205 huckji8 525 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:28:16
3096204 hyslrr 528 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:28:12
3096203 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:28:07
3096202 iontach9 533 Success(100) 8MB 119ms Java 2019-03-26 20:27:57
3096201 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 24ms Python 2019-03-26 20:27:54
3096200 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:27:41
3096199 tirano2528 525 Wrong Answer(0) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:27:28
3096198 iontach9 533 Accepted(80) 9MB 130ms Java 2019-03-26 20:27:20
3096197 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:27:15
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.