JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2915355 changju7.ahn 1105 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:38:26
2915354 eunhyuk030905 517 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:38:15
2915353 changju7.ahn 1105 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-10 19:38:06
2915352 chanee03718 171 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:37:51
2915351 ham030511 547 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:37:44
2915350 kbk7576 2811 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-12-10 19:36:36
2915349 tjdrbs28 542 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:35:00
2915348 chanee03718 170 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:34:49
2915347 sws008 184 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:34:47
2915346 vignett 133 Success(100) 21MB 28ms Python 2018-12-10 19:34:28
2915345 unic9339 1856 Success(100) 9MB 210ms Java 2018-12-10 19:34:11
2915344 kbk7576 2811 Accepted(40) 1MB 1ms C++ 2018-12-10 19:33:51
2915343 tjdrbs28 542 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:33:44
2915342 eunhyuk030905 113 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:33:21
2915341 eric6097 131 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:31:45
2915340 chanee03718 578 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:30:46
2915338 chanee03718 578 Accepted(60) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:27:51
2915337 snmer2015 175 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:27:43
2915335 dhdhdh41 504 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:25:58
2915334 sws008 183 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:25:36
2915333 cogmlwns 1006 Time Limit Exceed(60) 195MB 3751ms Java 2018-12-10 19:22:04
2915332 tjdrbs28 541 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:21:40
2915331 chanee03718 577 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-12-10 19:18:45
2915330 totquf52 116 Success(100) 9MB 150ms Java 2018-12-10 19:18:43
2915328 dhdhdh41 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:18:20
2915327 cogmlwns 1006 Time Limit Exceed(50) 171MB 3819ms Java 2018-12-10 19:17:46
2915326 unic9339 1856 Accepted(10) 9MB 203ms Java 2018-12-10 19:15:43
2915324 vignett 132 Success(100) 21MB 22ms Python 2018-12-10 19:14:52
2915323 toma.kang 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-10 19:14:35
2915321 toma.kang 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-10 19:14:13
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.