JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2326307 junn0123 1303 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-01-23 15:42:59
2326306 cyc4540 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:42:36
2326305 elite7378 112 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:42:20
2326304 donghyien 1256 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:42:05
2326303 cycy 511 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:42:01
2326302 qorrjsdn916 1278 Accepted(10) 1MB 2ms C++ 2018-01-23 15:41:59
2326301 elite7378 112 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:41:27
2326300 cyc4540 534 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:41:23
2326299 wjdqls1028 587 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:40:50
2326298 cyc4540 534 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:40:37
2326297 wjdqls1028 587 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-01-23 15:40:35
2326296 tjfls0 519 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:40:17
2326295 babycroc 2306 Accepted(20) 2MB 31ms C 2018-01-23 15:40:13
2326294 elite7378 112 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:39:43
2326293 2214yj 529 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:39:39
2326292 minseop2003 123 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:39:23
2326291 babycroc 2306 Accepted(20) 2MB 38ms C 2018-01-23 15:39:23
2326290 seongyun8779 530 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:39:15
2326289 minseop2003 123 Accepted(60) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:38:35
2326288 0904wjswjdgh 112 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:38:17
2326287 mindolee 114 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:38:13
2326286 keomho0425 112 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:37:32
2326285 keomho0425 112 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:37:15
2326284 maxout 583 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:37:02
2326283 songc 1156 Time Limit Exceed(75) 1MB 1685ms C++ 2018-01-23 15:36:34
2326282 dlstjrdl2 189 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:36:25
2326281 dlstjrdl2 189 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 15:36:14
2326280 thkim0560 2085 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:35:52
2326279 dongun0525 107 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:35:47
2326278 keomho0425 112 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:35:44

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.