JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2650055 jang718 3222 Accepted(68) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:47:42
2650054 komj8756 521 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-19 22:47:38
2650053 kjs2001 1734 Runtime Error(40) 5MB 370ms C++ 2018-07-19 22:47:20
2650052 tory2014 106 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:46:12
2650051 tory2014 106 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:45:53
2650050 songj722 3076 Runtime Error(67) 17MB 1688ms C++ 2018-07-19 22:45:40
2650049 wwd2000 530 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:45:14
2650048 songj722 3076 Runtime Error(0) 17MB 2ms C++ 2018-07-19 22:45:08
2650047 jsh7485 569 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:44:34
2650046 songj722 3076 Memory Limit Exceed(0) 32MB 0ms C++ 2018-07-19 22:44:33
2650045 johsungy 3075 Success(100) 1MB 220ms C++ 2018-07-19 22:44:23
2650044 mirazu05 1169 Accepted(70) 1MB 1ms C 2018-07-19 22:43:38
2650043 noblehsy 1889 Time Limit Exceed(10) 1MB 1685ms C++ 2018-07-19 22:43:06
2650041 songj722 3076 Runtime Error(67) 17MB 1642ms C++ 2018-07-19 22:42:25
2650040 komj8756 521 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:41:54
2650039 leejuhu1 1012 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:41:20
2650038 wwd2000 529 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:41:10
2650037 tory2014 515 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:41:10
2650036 komj8756 521 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-19 22:41:00
2650035 tjdgus4384 3073 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:40:32
2650034 komj8756 521 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:40:12
2650033 tjdgus4384 3073 Runtime Error(81) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:40:10
2650032 subin21cc 532 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:39:50
2650031 komj8756 521 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-19 22:39:49
2650029 wwd2000 529 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:39:48
2650028 komj8756 521 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-19 22:39:38
2650027 subin21cc 532 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:39:38
2650026 tory2014 514 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-07-19 22:39:26
2650025 rhkdwls9549 1352 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-07-19 22:39:19
2650024 jw7979.lee 3143 Success(100) 1MB 32ms C++ 2018-07-19 22:39:12
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.