JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2139637 jurib 2097 Accepted(50) 8MB 117ms Java 2017-09-20 11:53:43
2139636 hwb0218 540 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:52:30
2139635 hwb0218 540 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:52:08
2139634 jurib 1091 Wrong Answer(0) 10MB 166ms Java 2017-09-20 11:46:32
2139633 jurib 2247 Accepted(20) 12MB 721ms Java 2017-09-20 11:46:20
2139632 jurib 1335 Success(100) 8MB 130ms Java 2017-09-20 11:46:06
2139629 dudgus9101 1002 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-09-20 11:39:30
2139628 dudgus9101 1002 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2017-09-20 11:38:30
2139625 hultul 1415 Success(100) 12MB 9ms C++ 2017-09-20 11:30:51
2139624 dudgus9101 1658 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-09-20 11:30:41
2139622 eddie53 185 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-09-20 11:29:46
2139621 eddie53 185 Accepted(80) 1MB 1ms C++ 2017-09-20 11:29:27
2139618 dudgus9101 1009 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-09-20 11:25:11
2139617 dudgus9101 1009 Accepted(30) 1MB 1ms C++ 2017-09-20 11:23:54
2139615 eddie53 185 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-09-20 11:22:32
2139613 poiop9 634 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:21:45
2139612 lstar2397 539 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:19:44
2139609 lstar2397 539 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:18:31
2139607 lstar2397 538 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:17:19
2139606 poiop9 549 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:16:46
2139605 kbora1115 1257 Accepted(10) 35MB 1542ms Java 2017-09-20 11:16:40
2139604 lstar2397 537 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:15:35
2139603 lstar2397 536 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:13:50
2139601 lstar2397 536 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:13:14
2139600 lstar2397 124 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:11:25
2139598 dhkdwk1130 510 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-09-20 11:08:55
2139597 dhkdwk1130 510 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-09-20 11:08:06
2139596 lstar2397 123 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:07:45
2139595 dhkdwk1130 509 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-09-20 11:06:44
2139594 lstar2397 122 Success(100) 1MB 0ms C 2017-09-20 11:05:46

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.