JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2053922 heejaa75 136 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 10:25:00
2053921 heejaa75 135 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 10:22:42
2053920 heejaa75 135 Accepted(20) 1MB 0ms C 2017-07-21 10:22:17
2053919 heejaa75 135 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 10:22:02
2053918 heejaa75 135 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 10:21:32
2053917 raney 168 Success(100) 10MB 198ms Java 2017-07-21 10:20:38
2053916 ideamanhh 2616 Success(100) 5MB 4ms C++ 2017-07-21 10:20:18
2053915 minah912 552 Success(100) 10MB 313ms Java 2017-07-21 10:16:50
2053914 heejaa75 134 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 10:15:03
2053913 ruckdown 1314 Success(100) 1MB 1ms C 2017-07-21 10:11:20
2053912 minah912 551 Success(100) 10MB 241ms Java 2017-07-21 10:11:08
2053911 heejaa75 133 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 10:09:35
2053910 heejaa75 133 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-07-21 10:08:14
2053909 happyjeje 1662 Time Limit Exceed(60) 1MB 1701ms C++ 2017-07-21 10:04:10
2053908 heejaa75 132 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 10:03:52
2053907 heejaa75 132 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 10:03:33
2053906 happyjeje 1662 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-07-21 10:03:06
2053905 raney 167 Success(100) 9MB 180ms Java 2017-07-21 10:02:21
2053904 heejaa75 132 Accepted(90) 1MB 0ms C 2017-07-21 10:02:15
2053903 heejaa75 131 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 09:58:27
2053902 heejaa75 131 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-07-21 09:58:05
2053901 ideamanhh 1278 Success(100) 40MB 16ms C++ 2017-07-21 09:57:50
2053900 ideamanhh 1077 Success(100) 40MB 25ms C++ 2017-07-21 09:56:25
2053899 mathking1021 2306 Accepted(73) 2MB 32ms C++ 2017-07-21 09:55:49
2053898 hikim0117 2251 Success(100) 1MB 279ms C++ 2017-07-21 09:54:23
2053897 heejaa75 130 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 09:53:39
2053896 skyblue02 2861 Time Limit Exceed(0) 4MB 1669ms C++ 2017-07-21 09:53:10
2053895 ldd1018 1352 Accepted(70) 2MB 4ms C++ 2017-07-21 09:51:41
2053894 mathking1021 2306 Accepted(40) 2MB 30ms C++ 2017-07-21 09:50:37
2053893 ahnhyuntae 2994 Wrong Answer(0) 2MB 0ms C++ 2017-07-21 09:50:11

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.