JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2813869 taeya25 157 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:14:43
2813868 begun0611 112 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:14:40
2813867 minjae4577 116 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:14:33
2813866 taeya25 157 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:13:50
2813865 wlsgml0156 526 Accepted(80) 10MB 180ms Java 2018-10-22 16:13:34
2813864 chezok2 145 Success(100) 1MB 2ms C++ 2018-10-22 16:13:15
2813863 taeya25 157 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:13:12
2813862 begun0611 112 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:13:09
2813860 minjae4577 527 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:12:38
2813859 leojinny 176 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:12:33
2813858 taeya25 157 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:12:23
2813857 minjae4577 527 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:12:14
2813856 minjae4577 527 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:11:30
2813855 jh120727 2255 Time Limit Exceed(73) 1MB 1696ms C 2018-10-22 16:10:54
2813854 leojinny 176 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:10:32
2813853 chezok2 144 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-10-22 16:10:16
2813852 tnsdjr78 560 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:09:56
2813851 begun0611 111 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:09:24
2813850 jh120727 2255 Time Limit Exceed(73) 1MB 1686ms C 2018-10-22 16:09:22
2813849 gloriawoo0204 524 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:09:22
2813847 wlsgml0156 115 Success(100) 10MB 162ms Java 2018-10-22 16:08:58
2813846 sungjune222 619 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:08:23
2813843 rivlond 141 Accepted(10) 10MB 178ms Java 2018-10-22 16:07:17
2813842 begun0611 111 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:07:17
2813840 sciencehwoo 1329 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-10-22 16:07:05
2813838 begun0611 111 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-10-22 16:06:47
2813837 tnsdjr78 559 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:06:42
2813836 sonjuhyeong 593 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:06:29
2813835 begun0611 111 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-10-22 16:06:13
2813834 chezok2 143 Success(100) 1MB 3ms C++ 2018-10-22 16:05:59
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.