JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
6215 gmg7883 1009 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:41:59
6214 gmg7883 150 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:36:38
6213 gmg7883 150 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:32:12
6212 gmg7883 125 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:23:58
6211 gmg7883 112 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:21:19
6210 gmg7883 111 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:18:32
6209 gmg7883 110 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:11:00
6208 gmg7883 109 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:05:08
6207 gmg7883 108 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-09-01 12:02:11
6206 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:56:35
6205 gmg7883 1005 Accepted(60) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:55:13
6204 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:44:56
6203 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:43:17
6202 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:41:16
6201 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:30:25
6200 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:27:48
6199 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:25:46
6198 gmg7883 1005 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-09-01 11:22:37
6197 gmg7883 1003 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-09-01 02:41:32
6196 swsarang1 1077 Accepted(30) 9MB 9000ms C 2010-08-31 22:41:19
6195 ruddhks1995 115 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 20:17:14
6194 ruddhks1995 114 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 20:10:44
6193 ruddhks1995 113 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 20:05:07
6192 ruddhks1995 112 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 20:01:18
6191 ruddhks1995 111 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 19:56:30
6190 ruddhks1995 111 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-08-31 19:55:49
6189 whwodud231 131 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 19:42:42
6188 ruddhks1995 111 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-08-31 19:39:19
6187 whwodud231 130 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 19:24:39
6186 ruddhks1995 110 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-08-31 19:23:35

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.