JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
148983 gon5534 1691 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 22:07:33
148982 leeerjin 1679 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-06-23 22:04:47
148981 kangmh0505 137 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 22:03:54
148980 kangmh0505 135 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:58:56
148979 leeerjin 1523 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:53:29
148978 kangmh0505 134 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:52:16
148977 khbrst 2097 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:39:06
148976 khbrst 2097 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:35:31
148975 kk1401 1311 Accepted(70) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:26:31
148974 kk1401 1311 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:24:10
148973 kk1401 1311 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:22:59
148972 lie4567 1695 Accepted(10) 9MB 9000ms C 2012-06-23 21:04:18
148971 lie4567 1695 Accepted(10) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:56:17
148970 leeerjin 2074 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:54:23
148969 sjc5425 2501 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:53:41
148968 lssry402 1695 Accepted(90) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:53:10
148967 lssry402 1695 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:52:25
148966 sjc5425 2501 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:52:17
148965 sjc5425 2501 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:50:17
148964 sjc5425 2501 Accepted(85) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:44:10
148963 lssry402 1695 Accepted(20) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:42:04
148962 lssry402 1695 Accepted(10) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:34:09
148961 sjc5425 2501 Accepted(85) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:25:12
148960 lie4567 1695 Accepted(10) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:21:06
148959 sjc5425 2501 Accepted(85) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:20:28
148958 sjc5425 2501 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:16:11
148957 sjc5425 2501 Accepted(55) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:06:28
148956 huhubum 2501 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:02:14
148955 huhubum 2501 Accepted(50) 9MB 9000ms C 2012-06-23 20:00:21
148954 huhubum 1016 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-23 19:38:33

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.