JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2478250 wonmo 1014 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:54:12
2478249 a040508 109 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:54:08
2478248 ydh0814 556 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:53:55
2478246 ekffugywjd 529 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:52:10
2478245 seohobook 128 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:52:10
2478243 ekffugywjd 529 Accepted(40) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:51:41
2478242 seohobook 128 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:51:24
2478240 ydh0814 556 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:50:35
2478237 ekffugywjd 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:49:00
2478235 ekffugywjd 528 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:47:36
2478234 ekffugywjd 528 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:47:15
2478230 gudrnjs741 131 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:45:07
2478229 seohobook 128 Accepted(50) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:45:02
2478228 ekffugywjd 118 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:44:46
2478226 gudrnjs741 131 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:44:03
2478225 ssjjii3858 2812 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:44:01
2478224 hainseo12 123 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:43:47
2478222 cruiss 535 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:43:31
2478221 a040508 108 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:43:31
2478220 hainseo12 123 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:43:20
2478217 hainseo12 123 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:42:17
2478216 cruiss 535 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:41:45
2478215 tyujhg 138 Success(100) 1MB 1ms C 2018-04-19 16:41:38
2478213 hainseo12 123 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:40:57
2478212 ydh0814 555 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:40:38
2478211 ssjjii3858 2812 Accepted(91) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:39:51
2478208 projekct 1357 Time Limit Exceed(35) 123MB 3995ms C++ 2018-04-19 16:38:28
2478206 tyujhg 137 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:37:22
2478205 ssjjii3858 2812 Accepted(45) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:36:58
2478203 a040508 107 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:36:34

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.