JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2650130 done06 1002 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:35:10
2650129 inje.yang 1141 Time Limit Exceed(90) 1MB 1673ms C 2018-07-19 23:34:58
2650128 done06 1002 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:34:49
2650127 done06 1002 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:34:02
2650126 lmpstec 501 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:33:58
2650125 done06 1002 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:33:51
2650123 done06 1002 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:32:41
2650120 positiveeung 212 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:31:39
2650119 subin21cc 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:31:33
2650118 kimdonky 1338 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-19 23:30:17
2650117 done06 1002 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:30:10
2650116 kimdonky 1338 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-07-19 23:29:01
2650113 rkfaorl1480 584 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:28:05
2650111 kimdonky 1338 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-07-19 23:27:05
2650110 rkfaorl1480 583 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:21:33
2650109 aron0714 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:21:27
2650108 dw11.choi 3123 Wrong Answer(0) 68MB 331ms C++ 2018-07-19 23:20:43
2650104 h_yun01 1856 Success(100) 10MB 268ms Java 2018-07-19 23:16:35
2650103 rkfaorl1480 583 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:16:16
2650102 rkfaorl1480 583 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:15:58
2650101 lisifu 2797 Success(100) 32MB 372ms C++ 2018-07-19 23:15:26
2650100 tory2014 522 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:14:19
2650099 tory2014 522 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:14:01
2650098 done06 1000 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:13:54
2650096 knockotd 501 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-07-19 23:12:46
2650095 susanpark0 1719 Output Limit Exceed(50) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:12:15
2650094 lisifu 2797 Time Limit Exceed(90) 57MB 1326ms C++ 2018-07-19 23:11:49
2650093 yk19888 551 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:11:37
2650092 susanpark0 1719 Output Limit Exceed(40) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:11:21
2650091 kjs2001 1039 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:10:59
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.