JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2771918 kmsmsms0514 567 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 18:47:53
2771917 kmsmsms0514 567 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 18:46:26
2771916 pangpangsy 567 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 18:44:20
2771915 tlstjd436 570 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 18:43:28
2771914 kmsmsms0514 564 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 18:34:46
2771913 kmsmsms0514 564 Accepted(20) 1MB 1ms C 2018-09-23 18:31:49
2771912 bun920528 105 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 18:04:30
2771911 glutwind 1175 Success(100) 1MB 9ms C 2018-09-23 18:04:08
2771910 bun920528 104 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 18:00:01
2771909 tjfbwkfy64 1291 Output Limit Exceed(60) 1MB 4ms C 2018-09-23 17:58:01
2771908 harangpark0505 103 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-09-23 17:56:35
2771907 bun920528 103 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:56:31
2771906 bun920528 103 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:55:26
2771905 bun920528 103 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 17:54:49
2771904 bun920528 102 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 17:53:39
2771903 bun920528 101 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:53:00
2771902 bun920528 101 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:52:45
2771901 bun920528 508 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:51:25
2771900 kmsmsms0514 1278 Success(100) 39MB 22ms C 2018-09-23 17:47:31
2771899 acab1264 516 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 17:46:32
2771898 kimdonky 2641 Accepted(57) 1MB 267ms C 2018-09-23 17:44:49
2771897 bun920528 507 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:44:38
2771896 bun920528 506 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 17:39:24
2771895 bun920528 506 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:38:56
2771894 kimdonky 2641 Accepted(53) 1MB 274ms C 2018-09-23 17:36:48
2771893 bun920528 505 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:32:44
2771892 acab1264 515 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:30:51
2771891 bun920528 504 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:25:31
2771890 bun920528 504 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:25:06
2771889 bun920528 504 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 17:24:21
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.