JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2916237 smugc201811151 236 Accepted(10) 9MB 150ms Java 2018-12-11 18:59:00
2916232 cogmlwns 1841 Accepted(40) 9MB 147ms Java 2018-12-11 18:52:00
2916231 chickrisk 170 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:51:48
2916230 cogmlwns 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 18:50:51
2916229 cogmlwns 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 18:50:17
2916228 chickrisk 578 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:48:59
2916227 cogmlwns 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 18:48:09
2916226 jangminjun6014 539 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:47:39
2916225 cogmlwns 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 18:47:35
2916224 chickrisk 577 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:45:48
2916223 hongjip.jung 3065 Success(100) 3MB 14ms C++ 2018-12-11 18:45:25
2916222 hayden_han 615 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 18:44:58
2916220 chickrisk 575 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:42:08
2916219 jangminjun6014 538 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 18:37:05
2916218 selmon123 1841 Accepted(30) 8MB 151ms Java 2018-12-11 18:35:02
2916217 selmon123 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 18:34:18
2916216 selmon123 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 18:32:36
2916215 selmon123 1841 Wrong Answer(0) 8MB 129ms Java 2018-12-11 18:30:44
2916214 selmon123 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 18:29:54
2916213 hayden_han 614 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 18:27:59
2916212 guehyun1101 560 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 18:27:50
2916211 chickrisk 576 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:26:23
2916210 jangminjun6014 537 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:25:18
2916208 ybs12345 181 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:20:49
2916207 jcynilyn.kim 1078 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 18:19:37
2916206 jangminjun6014 536 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:18:27
2916205 hayden_han 613 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 18:18:11
2916204 guehyun1101 560 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 18:16:25
2916203 smugc201811151 235 Success(100) 8MB 145ms Java 2018-12-11 18:15:50
2916202 guehyun1101 560 Accepted(40) 1MB 0ms C 2018-12-11 18:15:24
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.