JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3096280 kiryuel02 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 20:37:41
3096279 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:37:34
3096278 tirano2528 525 Wrong Answer(0) 27MB 26ms Python 2019-03-26 20:37:23
3096277 swan1167 522 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-03-26 20:37:05
3096276 tirano2528 525 Accepted(80) 27MB 24ms Python 2019-03-26 20:37:03
3096275 alstj02 529 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:37:02
3096274 gy99428 3119 Time Limit Exceed(0) 4MB 5897ms C++ 2019-03-26 20:36:56
3096273 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:36:51
3096272 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:36:41
3096271 kiryuel02 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-03-26 20:36:37
3096270 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:36:31
3096269 bluewings02 532 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:36:26
3096268 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 29ms Python 2019-03-26 20:36:21
3096267 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:36:10
3096266 bingo4s 534 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:36:07
3096265 taewoo.you 3253 Accepted(20) 78MB 114ms C++ 2019-03-26 20:36:00
3096264 kiryuel02 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-03-26 20:35:56
3096263 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:35:55
3096262 swan1167 522 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-03-26 20:35:52
3096261 hyslrr 531 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:35:48
3096260 tirano2528 525 Accepted(80) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:35:41
3096259 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:35:28
3096258 swan1167 522 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-03-26 20:35:17
3096257 tirano2528 525 Wrong Answer(0) 27MB 25ms Python 2019-03-26 20:35:13
3096256 hyslrr 531 Accepted(80) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:35:12
3096255 huckji8 112 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:35:06
3096254 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:35:00
3096253 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 24ms Python 2019-03-26 20:34:49
3096252 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:34:38
3096251 tirano2528 525 Accepted(80) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:34:25
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.