JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
144291 hoontweety 2259 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-06-06 19:01:50
144290 ami7123 2460 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:58:20
144289 hoontweety 2259 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:56:03
144288 asqw117 1808 Accepted(45) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:55:07
144287 jihoonwoo 1005 Accepted(60) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:54:42
144286 donki0201 1929 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:52:36
144285 donki0201 1929 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:51:40
144284 kunwoo3121 1407 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:48:06
144283 donki0201 1929 Accepted(50) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:46:41
144282 kunwoo3121 1407 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:46:15
144281 wlgjs0458 2064 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:45:11
144280 jihoonwoo 1005 Accepted(20) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:44:19
144279 kunwoo3121 1300 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:42:24
144278 kunwoo3121 1300 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:40:27
144277 wlgjs0458 2064 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:39:12
144276 okas832 1600 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:38:50
144275 okas832 1600 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:35:34
144274 cnysblue 1889 Accepted(10) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:34:30
144273 kunwoo3121 1407 Accepted(60) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:31:34
144272 tlatlag2 125 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:31:20
144271 kunwoo3121 1317 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:30:03
144270 tyg03485 2468 Accepted(67) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:27:58
144269 bjr100 2300 Accepted(47) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:26:54
144268 smmoon2000 1212 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:26:33
144267 kunwoo3121 2262 Accepted(5) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:24:47
144266 kunwoo3121 1300 Accepted(20) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:23:29
144265 bjr100 2306 Accepted(47) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:22:52
144264 gon5534 1158 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:22:48
144263 gon5534 1158 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:22:06
144262 smmoon2000 1212 Accepted(40) 9MB 9000ms C 2012-06-06 18:20:36

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.