JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2916271 snmer2015 179 Accepted(70) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:40:42
2916270 jooheonlilm 2578 Time Limit Exceed(0) 744KB 0ms C++ 2018-12-11 19:40:07
2916269 jangminjun6014 125 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:36:07
2916268 lemon1113 627 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:32:21
2916266 ohbg99 185 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:27:38
2916265 jangminjun6014 633 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:26:52
2916264 ohbg99 185 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:25:51
2916262 snmer2015 179 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-11 19:22:28
2916261 jangminjun6014 633 Output Limit Exceed(40) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 19:22:02
2916260 bosung7374 232 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 19:21:31
2916259 wjdgjs9023 142 Success(100) 1MB 1ms C 2018-12-11 19:20:59
2916258 jangminjun6014 633 Output Limit Exceed(40) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 19:20:52
2916257 snmer2015 179 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-11 19:20:44
2916256 jangminjun6014 633 Output Limit Exceed(40) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 19:20:07
2916255 ironman7942 571 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 19:19:39
2916254 ironman7942 571 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-11 19:18:58
2916253 jangminjun6014 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:18:54
2916252 ironman7942 571 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-12-11 19:18:35
2916251 jangminjun6014 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 19:18:04
2916250 ironman7942 169 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-11 19:18:01
2916249 chickrisk 171 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:17:13
2916248 lemon1113 626 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:16:25
2916247 jangminjun6014 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 19:16:21
2916245 lemon1113 626 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:14:09
2916244 bosung7374 231 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 19:08:49
2916243 eonho.park 1972 Success(100) 1MB 47ms C++ 2018-12-11 19:04:23
2916242 knj0424 1841 Wrong Answer(0) 9MB 146ms Java 2018-12-11 19:04:23
2916241 jangminjun6014 540 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 19:00:09
2916240 knj0424 1841 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-11 19:00:02
2916239 jangminjun6014 540 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 18:59:25
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.