JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3096319 huckji8 115 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:43:41
3096318 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:43:31
3096317 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:43:16
3096316 swan1167 523 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:43:12
3096315 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:43:03
3096314 tirano2528 525 Wrong Answer(0) 27MB 28ms Python 2019-03-26 20:42:44
3096313 bluewings02 533 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:42:43
3096312 jinseo 1352 Time Limit Exceed(60) 6MB 693ms C++ 2019-03-26 20:42:36
3096311 swan1167 523 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:42:35
3096310 jinseo 1352 Time Limit Exceed(60) 6MB 695ms C++ 2019-03-26 20:42:25
3096309 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:42:22
3096308 swan1167 523 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:42:21
3096307 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:42:12
3096306 gy99428 3119 Time Limit Exceed(0) 4MB 5941ms C++ 2019-03-26 20:41:50
3096305 alstj02 532 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:41:48
3096304 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:41:45
3096303 bluewings02 533 Accepted(60) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:41:39
3096302 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:41:30
3096301 jinseo 1352 Time Limit Exceed(20) 6MB 314ms C++ 2019-03-26 20:41:22
3096300 taewoo.you 3253 Success(100) 78MB 633ms C++ 2019-03-26 20:41:18
3096299 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:41:16
3096298 rokoo0405 504 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:40:50
3096297 huckji8 114 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:40:35
3096296 rokoo0405 504 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:40:21
3096295 superanthony05 532 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:39:53
3096294 jeongmin0518 523 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:39:29
3096293 bingo4s 534 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:39:25
3096292 bluewings02 532 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:39:03
3096291 zeloll 634 Success(100) 8MB 127ms Java 2019-03-26 20:38:55
3096290 alstj02 530 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:38:49
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.