JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2326399 junn0123 1304 Success(100) 1MB 2ms C 2018-01-23 16:11:34
2326398 tomguy 2809 Time Limit Exceed(90) 10MB 3564ms Java 2018-01-23 16:11:27
2326397 thee0613 634 Accepted(20) 1MB 1ms C++ 2018-01-23 16:11:23
2326396 joygo 574 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:10:56
2326394 kas123123 175 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:10:47
2326393 aea8717 1311 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 16:10:39
2326391 tomguy 1402 Success(100) 9MB 203ms Java 2018-01-23 16:10:37
2326390 kas123123 175 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-01-23 16:10:23
2326389 tomguy 1692 Success(100) 10MB 188ms Java 2018-01-23 16:10:07
2326388 tomguy 1430 Success(100) 9MB 195ms Java 2018-01-23 16:09:44
2326387 minseop2003 536 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:09:43
2326386 ohseungo 1658 Success(100) 10MB 197ms Java 2018-01-23 16:09:36
2326385 hb13180619 149 Success(100) 1MB 1ms C 2018-01-23 16:09:18
2326384 tomguy 2812 Success(100) 10MB 191ms Java 2018-01-23 16:09:12
2326383 ohseungo 1071 Success(100) 9MB 204ms Java 2018-01-23 16:08:49
2326382 dlstjrdl2 193 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:08:44
2326381 hb13180619 149 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-01-23 16:08:41
2326380 hb13180619 149 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-01-23 16:08:15
2326379 thee0613 549 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:07:35
2326378 kazamajin95 115 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:06:59
2326377 jongmin911 2194 Success(100) 1MB 4ms C++ 2018-01-23 16:06:41
2326376 seongyun8779 532 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:06:27
2326375 junjump04 1822 Time Limit Exceed(50) 8MB 1673ms C++ 2018-01-23 16:06:12
2326374 elite7378 115 Success(100) 1MB 1ms C 2018-01-23 16:05:55
2326373 0904wjswjdgh 115 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:05:39
2326372 wave3936 176 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:05:34
2326371 junn0123 1304 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-01-23 16:05:14
2326370 bs0729 171 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:04:43
2326369 keomho0425 115 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:04:37
2326368 mindolee 115 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:04:01

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.