JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2771948 kkh_1728 510 Success(100) 6MB 83ms Java 2018-09-23 20:04:27
2771947 bun920528 513 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 20:04:03
2771946 kkh_1728 509 Success(100) 6MB 85ms Java 2018-09-23 20:02:58
2771945 kkh_1728 508 Success(100) 7MB 99ms Java 2018-09-23 20:01:04
2771944 kkh_1728 508 Wrong Answer(0) 7MB 97ms Java 2018-09-23 19:58:54
2771943 kkh_1728 508 Wrong Answer(0) 7MB 97ms Java 2018-09-23 19:57:33
2771942 kkh_1728 508 Wrong Answer(0) 6MB 104ms Java 2018-09-23 19:56:38
2771941 tlstjd436 160 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 19:55:08
2771940 bun920528 512 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 19:54:58
2771939 kimdonky 2641 Success(100) 1MB 272ms C 2018-09-23 19:54:23
2771938 kkh_1728 507 Success(100) 6MB 112ms Java 2018-09-23 19:53:34
2771937 kkh_1728 506 Success(100) 6MB 90ms Java 2018-09-23 19:52:24
2771936 kkh_1728 506 Wrong Answer(0) 7MB 101ms Java 2018-09-23 19:51:38
2771935 bun920528 511 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 19:51:33
2771934 kkh_1728 505 Success(100) 8MB 99ms Java 2018-09-23 19:50:06
2771933 bun920528 510 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 19:48:59
2771932 kkh_1728 504 Success(100) 8MB 109ms Java 2018-09-23 19:48:47
2771931 sbhyeon 527 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 19:48:27
2771930 bun920528 509 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 19:48:09
2771929 am1752 1307 Success(100) 1MB 2ms C 2018-09-23 19:39:16
2771928 am1752 1307 Wrong Answer(0) 1MB 2ms C 2018-09-23 19:38:47
2771927 am1752 1307 Accepted(10) 1MB 2ms C 2018-09-23 19:29:00
2771926 ghdwlgns0 2298 Success(100) 32MB 26ms C++ 2018-09-23 19:12:11
2771925 ghdwlgns0 2298 Accepted(93) 32MB 26ms C++ 2018-09-23 19:10:20
2771924 ghdwlgns0 2298 Accepted(93) 1MB 22ms C++ 2018-09-23 19:09:17
2771923 sbhyeon 526 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 19:05:51
2771922 wkdehdlr 3240 Success(100) 3MB 62ms C++ 2018-09-23 19:02:37
2771921 j1026 1570 Success(100) 1MB 10ms C 2018-09-23 18:56:37
2771920 pangpangsy 566 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 18:55:37
2771919 kmsmsms0514 566 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 18:52:19
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.