JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2087995 imn99281 526 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 21:17:36
2087994 srrv2000 2085 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:16:56
2087993 imn99281 534 Accepted(20) 1MB 0ms C 2017-08-17 21:16:37
2087992 srrv2000 2085 Accepted(90) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:15:17
2087991 ggdoll 1321 Time Limit Exceed(60) 1MB 1715ms C++ 2017-08-17 21:15:04
2087990 jws988 538 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 21:14:58
2087989 dscadh 535 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:09:50
2087988 dscadh 535 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:09:38
2087987 dscadh 535 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:09:25
2087986 lamin18 101 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 21:07:43
2087984 imitu 2815 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:05:17
2087983 minjoonist 137 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:04:56
2087982 srrv2000 2085 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:04:38
2087981 srrv2000 2085 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:04:21
2087979 com2567 1828 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 20:58:04
2087978 jiwan2710 173 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 20:57:56
2087977 com2567 1828 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-08-17 20:57:31
2087976 jws988 538 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 20:56:25
2087974 dscadh 534 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 20:55:24
2087973 dscadh 534 Accepted(60) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 20:54:49
2087972 jws988 538 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 20:54:20
2087971 jyan02 572 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 20:54:16
2087970 2006jiho 112 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 20:53:55
2087969 hundredbag 502 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 20:53:24
2087968 srrv2000 2085 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 20:53:15
2087967 2006jiho 112 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 20:53:03
2087966 hundredbag 1166 Time Limit Exceed(60) 1MB 1737ms C++ 2017-08-17 20:52:19
2087965 2006jiho 112 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 20:52:03
2087964 2006jiho 112 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 20:51:18
2087963 hundredbag 1166 Time Limit Exceed(50) 1MB 1668ms C++ 2017-08-17 20:50:59

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.