JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2650167 nys6635 543 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:56:52
2650166 nys6635 542 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:56:35
2650165 h_yun01 1307 Success(100) 9MB 280ms Java 2018-07-19 23:56:35
2650164 nys6635 541 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:56:20
2650163 done06 2991 Success(100) 4MB 3ms C++ 2018-07-19 23:55:18
2650162 h_yun01 1307 Accepted(10) 10MB 288ms Java 2018-07-19 23:54:48
2650161 done06 2992 Accepted(70) 8MB 2ms C++ 2018-07-19 23:53:47
2650160 yk19888 553 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:53:35
2650156 done06 2992 Accepted(70) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:52:12
2650154 done06 2992 Accepted(68) 1MB 1ms C++ 2018-07-19 23:51:33
2650153 aron0714 535 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:51:30
2650152 subin21cc 535 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:51:17
2650150 yk19888 552 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-19 23:50:16
2650149 h_yun01 1307 Accepted(10) 15MB 304ms Java 2018-07-19 23:50:03
2650148 dw11.choi 3123 Success(100) 68MB 382ms C++ 2018-07-19 23:49:37
2650147 done06 109 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:49:09
2650146 ass2191 155 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:48:54
2650145 tjdgus4384 3076 Time Limit Exceed(29) 23MB 1654ms C 2018-07-19 23:48:21
2650144 wwd2000 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:47:24
2650143 wwd2000 534 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:46:13
2650141 done06 503 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:45:58
2650140 kimdonky 1339 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 23:45:46
2650137 done06 502 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:44:38
2650136 done06 501 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:43:56
2650134 done06 501 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:43:29
2650133 ass2191 154 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:43:25
2650132 mmmcc3 2917 Output Limit Exceed(61) 3MB 58ms C++ 2018-07-19 23:40:42
2650131 cho31250 3111 Success(100) 3MB 16ms C++ 2018-07-19 23:36:21
2650130 done06 1002 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 23:35:10
2650129 inje.yang 1141 Time Limit Exceed(90) 1MB 1673ms C 2018-07-19 23:34:58
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.