JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2006289 79brue 1219 Accepted(90) 2MB 33ms C++ 2017-06-23 21:07:51
2006288 fourmie 609 Accepted(40) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 21:07:35
2006287 fourmie 609 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 21:06:18
2006286 lee5003 557 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 21:04:50
2006285 binsong210 127 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-06-23 21:04:45
2006284 79brue 1219 Accepted(90) 2MB 34ms C++ 2017-06-23 21:04:45
2006283 donghyien 1906 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 21:03:25
2006282 dgkjy02 2255 Success(100) 1MB 4ms C 2017-06-23 21:01:08
2006281 dgkjy02 2255 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2017-06-23 21:00:57
2006280 kimdonky 2518 Accepted(80) 1MB 18ms C 2017-06-23 21:00:57
2006279 fourmie 609 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:58:37
2006278 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:56:14
2006277 kimdonky 2518 Accepted(80) 1MB 26ms C 2017-06-23 20:52:38
2006276 lee5003 557 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:50:58
2006275 kimdonky 2518 Accepted(80) 1MB 18ms C 2017-06-23 20:49:12
2006274 kimdonky 2518 Accepted(80) 1MB 23ms C 2017-06-23 20:47:46
2006273 kimdonky 2518 Time Limit Exceed(0) 1MB 147ms C 2017-06-23 20:46:37
2006272 dgkjy02 2255 Time Limit Exceed(87) 1MB 1680ms C 2017-06-23 20:45:37
2006271 dgkjy02 2255 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2017-06-23 20:45:25
2006270 24stevek 2566 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:44:24
2006269 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-06-23 20:44:20
2006268 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:43:52
2006267 24stevek 2566 Accepted(50) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:43:30
2006266 lee5003 557 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 20:43:16
2006265 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:43:10
2006264 lee5003 557 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:43:03
2006263 xkcd 1998 Accepted(95) 1MB 12ms C++ 2017-06-23 20:42:15
2006262 lee5003 557 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:41:58
2006261 24stevek 2566 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:41:54
2006260 lee5003 557 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:41:47

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.