JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2813975 leojinny 587 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 17:06:13
2813974 ham030511 117 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 17:05:16
2813973 ib014892 115 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 17:04:50
2813972 ham030511 117 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 17:04:25
2813971 davidhere07 131 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 17:04:21
2813970 jenny1001 506 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 17:03:50
2813969 wjdgPdnjs 1161 Success(100) 1MB 16ms C++ 2018-10-22 17:02:49
2813968 wlsgml0156 532 Success(100) 10MB 180ms Java 2018-10-22 17:01:51
2813967 xineohp0407 1733 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 17:01:08
2813966 jenny1001 505 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 17:00:52
2813963 nshshk 2046 Success(100) 1MB 1ms C 2018-10-22 16:57:46
2813961 ib014892 114 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:56:39
2813960 jaycake12 115 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:56:31
2813959 wlsgml0156 531 Success(100) 10MB 183ms Java 2018-10-22 16:56:16
2813958 jenny1001 504 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:56:10
2813957 tonyhong0 1733 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:55:00
2813956 kkd1224 152 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:53:19
2813955 kaka0422 603 Success(100) 10MB 166ms Java 2018-10-22 16:53:18
2813954 tnsgud2x 1175 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-10-22 16:53:13
2813952 xineohp0407 1733 Accepted(89) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:53:06
2813951 gloriawoo0204 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:51:05
2813949 tonyhong0 1733 Accepted(78) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:50:05
2813948 jenny1001 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:49:47
2813947 wlsgml0156 529 Success(100) 9MB 162ms Java 2018-10-22 16:49:46
2813946 tnsdjr78 562 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:49:45
2813945 kaka0422 216 Success(100) 10MB 159ms Java 2018-10-22 16:49:12
2813944 jenny1001 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-10-22 16:47:56
2813943 ib014892 113 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:47:07
2813942 jenny1001 502 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-22 16:46:57
2813941 xineohp0407 1733 Accepted(67) 1MB 0ms C++ 2018-10-22 16:46:53
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.