JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2488594 cch202000 139 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:30:29
2488593 cch202000 139 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:29:36
2488592 qpwo8890 550 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:29:28
2488591 cch202000 139 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:28:56
2488590 kyj8609 103 Success(100) 21MB 17ms Python 2018-04-24 22:27:49
2488589 kyj8609 104 Success(100) 21MB 19ms Python 2018-04-24 22:27:02
2488588 kyj8609 104 Wrong Answer(0) 21MB 21ms Python 2018-04-24 22:25:02
2488587 cch202000 138 Success(100) 1MB 1ms C 2018-04-24 22:23:50
2488586 keystone7 2609 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 22:21:34
2488585 qpwo8890 634 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:20:47
2488584 webchaly 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:19:58
2488583 kyj8609 102 Success(100) 21MB 17ms Python 2018-04-24 22:18:59
2488582 keystone7 2609 Wrong Answer(0) 1MB 2ms C++ 2018-04-24 22:17:48
2488581 kyj8609 101 Success(100) 21MB 24ms Python 2018-04-24 22:17:40
2488580 qpwo8890 549 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:17:36
2488579 berserk2021 137 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:17:02
2488578 berserk2021 137 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:16:20
2488577 berserk2021 137 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:15:19
2488576 berserk2021 137 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:14:25
2488575 webchaly 502 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:12:57
2488574 alsdk320444 511 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:12:54
2488573 paanguin 1082 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 22:08:58
2488572 danielr7 195 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 22:07:47
2488571 alsrb3935 622 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 22:00:30
2488570 so7631 525 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:59:35
2488569 danielr7 195 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 21:57:46
2488568 c72123 157 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:56:53
2488567 so7631 525 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:56:43
2488566 c72123 157 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-24 21:56:15
2488565 pksun4 1000 Success(100) 9MB 126ms Java 2018-04-24 21:55:41

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.