JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2054012 joshuahb 521 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 13:25:26
2054011 gksthgus12 504 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:23:56
2054010 joshuahb 520 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 13:23:37
2054009 gksthgus12 504 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 13:23:22
2054008 imn99281 109 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:21:44
2054007 imn99281 511 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:18:18
2054006 nhh470597 525 Accepted(80) 1MB 1ms C++ 2017-07-21 13:18:15
2054005 raney 181 Success(100) 10MB 199ms Java 2017-07-21 13:18:14
2054004 raney 181 Wrong Answer(0) 10MB 218ms Java 2017-07-21 13:17:50
2054003 imn99281 108 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:17:32
2054002 raney 181 Wrong Answer(0) 10MB 215ms Java 2017-07-21 13:17:18
2054001 raney 181 Wrong Answer(0) 10MB 200ms Java 2017-07-21 13:15:19
2054000 gksthgus12 503 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:14:41
2053999 imn99281 107 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:13:13
2053998 imn99281 106 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:10:48
2053997 gksthgus12 502 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:10:04
2053996 raney 180 Success(100) 10MB 218ms Java 2017-07-21 13:09:45
2053995 gksthgus12 502 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:09:36
2053994 raney 180 Wrong Answer(0) 8MB 106ms Java 2017-07-21 13:09:04
2053993 gksthgus12 501 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 13:08:41
2053992 cscandkswon 2858 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-07-21 13:02:16
2053991 ahnbnn 184 Wrong Answer(0) 10MB 190ms Java 2017-07-21 12:57:22
2053990 mijurang 2608 Accepted(12) 36MB 1169ms Java 2017-07-21 12:56:37
2053989 cscandkswon 2252 Success(100) 20MB 564ms C++ 2017-07-21 12:55:46
2053988 dmswls5548 1707 Success(100) 1MB 1ms C 2017-07-21 12:53:57
2053987 cscandkswon 2252 Time Limit Exceed(93) 20MB 1060ms C++ 2017-07-21 12:52:49
2053986 lcm1960 1018 Accepted(10) 1MB 1ms C 2017-07-21 12:45:16
2053985 minah912 140 Success(100) 10MB 185ms Java 2017-07-21 12:41:50
2053984 minah912 140 Accepted(90) 9MB 221ms Java 2017-07-21 12:41:19
2053983 ruby11s 594 Success(100) 10MB 235ms Java 2017-07-21 12:40:42

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.