JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2655476 rudrhkwjd 579 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 11:41:00
2655475 rudrhkwjd 174 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 11:40:35
2655474 qorenqoren 1641 Output Limit Exceed(80) 1MB 1ms C 2018-07-23 11:39:58
2655473 qorenqoren 1641 Output Limit Exceed(50) 1MB 1ms C 2018-07-23 11:39:24
2655471 jibin.jeong 3181 Success(100) 1MB 35ms C++ 2018-07-23 11:38:16
2655470 mkkk1106 1180 Accepted(60) 1MB 33ms C++ 2018-07-23 11:32:14
2655469 mkkk1106 1180 Output Limit Exceed(60) 1MB 1ms C++ 2018-07-23 11:30:56
2655468 mkkk1106 1180 Output Limit Exceed(13) 1MB 2ms C++ 2018-07-23 11:29:31
2655467 electrocket 1539 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-07-23 11:29:04
2655466 electrocket 1539 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-07-23 11:28:24
2655463 yooo81555 1161 Success(100) 1MB 10ms C++ 2018-07-23 11:22:26
2655461 electrocket 1539 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-07-23 11:21:40
2655460 jsh7485 190 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 11:21:30
2655459 secds 2501 Success(100) 2MB 22ms C++ 2018-07-23 11:19:14
2655458 rudrhkwjd 173 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 11:16:47
2655457 rudrhkwjd 172 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 11:14:09
2655456 rudrhkwjd 171 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 11:13:46
2655453 yooo81555 2255 Success(100) 1MB 5ms C++ 2018-07-23 10:59:24
2655451 rudrhkwjd 170 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 10:57:13
2655449 rudrhkwjd 578 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 10:54:41
2655448 rudrhkwjd 577 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 10:54:10
2655445 beyun11 603 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 10:53:13
2655443 rudrhkwjd 576 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 10:52:43
2655441 beyun11 603 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 10:50:29
2655440 rudrhkwjd 575 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 10:49:27
2655439 rudrhkwjd 574 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 10:49:04
2655438 rudrhkwjd 573 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 10:48:27
2655437 rudrhkwjd 572 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 10:47:50
2655436 rudrhkwjd 571 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 10:47:23
2655435 rudrhkwjd 169 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 10:46:23
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.