JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2985017 jun94.jang 3181 Accepted(44) 2MB 22ms C++ 2019-01-19 22:03:13
2985016 hui051875 107 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 22:00:42
2985015 hui051875 106 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:59:15
2985014 dnwlr0125 140 Accepted(20) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:59:13
2985013 love2ysj 119 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:59:08
2985012 hui051875 517 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:56:51
2985011 tndls219 603 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:56:14
2985010 hui051875 516 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:55:17
2985009 love2ysj 119 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:53:34
2985008 love2ysj 119 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:53:23
2985007 hui051875 515 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:53:14
2985006 hui051875 515 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:52:38
2985005 cjy9513 190 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:51:55
2985004 kangdahyuan 2996 Time Limit Exceed(93) 2MB 1662ms C++ 2019-01-19 21:51:52
2985003 kangdahyuan 2996 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-01-19 21:51:06
2985002 hui051875 514 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:50:59
2985001 hui051875 514 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-01-19 21:50:48
2985000 hui051875 514 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:50:24
2984999 jun94.jang 3181 Wrong Answer(0) 2MB 21ms C++ 2019-01-19 21:49:51
2984998 kangdahyuan 2996 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-01-19 21:49:44
2984997 hui051875 514 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:49:43
2984996 hui051875 513 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:48:22
2984995 jun94.jang 3181 Runtime Error(0) 2MB 22ms C++ 2019-01-19 21:48:07
2984994 hui051875 513 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:48:00
2984993 ohaklego 187 Accepted(10) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:47:37
2984992 hui051875 513 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:47:28
2984991 hui051875 513 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:47:00
2984990 hui051875 513 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:46:16
2984989 ohaklego 187 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-19 21:45:20
2984988 kangdahyuan 2996 Time Limit Exceed(93) 2MB 1693ms C++ 2019-01-19 21:45:01
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.