JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2915522 scw1019 613 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:32:41
2915521 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:32:05
2915520 kyskkm2537 505 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:31:58
2915519 didgusdn2007 118 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:31:37
2915518 eric7000 146 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:31:31
2915517 kyskkm2537 504 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:31:28
2915516 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:31:04
2915515 kyskkm2537 503 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:30:52
2915514 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:30:34
2915513 kyskkm2537 502 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:30:14
2915512 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:30:07
2915511 kyskkm2537 502 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:29:50
2915510 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:29:50
2915509 kyskkm2537 501 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:29:13
2915508 scw1019 613 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:29:01
2915507 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:28:57
2915506 jinwoojang 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:26:38
2915505 jinwoojang 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:25:49
2915504 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:24:23
2915503 sjy970407 140 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:24:17
2915502 dhdhdh41 508 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:22:17
2915501 jinwoojang 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:22:04
2915500 dhdhdh41 507 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:21:52
2915498 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:20:21
2915497 didgusdn2007 1009 Time Limit Exceed(0) 732KB 0ms C 2018-12-10 22:20:17
2915496 jinwoojang 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:18:26
2915495 hugh0222.kim 3181 Wrong Answer(0) 10MB 18ms C++ 2018-12-10 22:17:45
2915494 jinwoojang 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:16:54
2915493 eric7000 145 Success(100) 1MB 1ms C 2018-12-10 22:12:35
2915492 eric7000 145 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-12-10 22:12:00
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.