JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2650241 nys6635 196 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:16:38
2650240 josephwow 1110 Runtime Error(50) 4MB 636ms C++ 2018-07-20 00:16:26
2650239 nys6635 195 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:16:26
2650238 nys6635 601 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:15:35
2650237 young.na 3219 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-20 00:15:34
2650236 nys6635 600 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:15:18
2650235 nys6635 599 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:15:00
2650234 nys6635 598 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:14:46
2650233 ass2191 199 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-20 00:14:42
2650232 young.na 3219 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-20 00:14:34
2650231 jsh7485 161 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:14:33
2650230 nys6635 594 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:14:23
2650229 jsh7485 161 Accepted(10) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:14:08
2650228 ass2191 199 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-20 00:14:02
2650227 nys6635 593 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:14:00
2650225 ilesejin 501 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-20 00:12:37
2650224 nys6635 593 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:12:19
2650223 ilesejin 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-20 00:12:16
2650221 nys6635 593 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:11:46
2650220 nys6635 578 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:10:37
2650219 ass2191 156 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-20 00:10:21
2650218 nys6635 577 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:10:20
2650217 wwd2000 535 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:09:55
2650216 pyogoff 602 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:09:44
2650215 pyogoff 602 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:09:25
2650214 nys6635 578 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-20 00:09:23
2650213 nys6635 577 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-20 00:09:03
2650212 nys6635 576 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:08:52
2650211 nys6635 575 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:08:41
2650210 swjang 2569 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-07-20 00:08:31
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.