JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2006347 donghyien 1453 Accepted(40) 1MB 4ms C++ 2017-06-23 21:56:29
2006346 larvine 533 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 21:56:12
2006345 fourmie 610 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-06-23 21:54:49
2006344 binsong210 128 Time Limit Exceed(0) 1MB 149ms C++ 2017-06-23 21:54:34
2006343 donghyien 1453 Accepted(30) 1MB 4ms C++ 2017-06-23 21:53:19
2006342 fourmie 610 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 21:52:33
2006341 binsong210 125 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 21:52:00
2006340 dkdbckask 1078 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 21:51:34
2006339 binsong210 125 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 21:49:55
2006338 eureka1147 1303 Success(100) 1MB 1ms C 2017-06-23 21:49:39
2006337 binsong210 125 Runtime Error(0) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 21:49:19
2006336 donghyien 1453 Accepted(10) 1MB 4ms C++ 2017-06-23 21:46:06
2006335 eureka1147 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 5ms C 2017-06-23 21:41:44
2006334 eureka1147 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 21:41:17
2006333 eureka1147 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 21:39:54
2006332 dkdbckask 1078 Accepted(10) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 21:39:32
2006331 dkdbckask 1078 Wrong Answer(0) 1MB 2ms C++ 2017-06-23 21:38:02
2006330 eureka1147 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 2ms C 2017-06-23 21:36:48
2006329 eureka1147 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 21:36:01
2006328 gudals2001 1744 Success(100) 8MB 276ms Java 2017-06-23 21:35:55
2006327 kimdonky 2518 Success(100) 1MB 20ms C 2017-06-23 21:35:48
2006326 binsong210 129 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 21:35:40
2006325 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 20ms C 2017-06-23 21:35:19
2006324 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 18ms C 2017-06-23 21:34:41
2006323 kimdonky 2518 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-06-23 21:34:19
2006322 binsong210 129 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 21:33:51
2006321 ksandcsc 186 Success(100) 1MB 1ms C 2017-06-23 21:32:45
2006320 binsong210 129 Output Limit Exceed(0) 1MB 2ms C++ 2017-06-23 21:32:28
2006319 binsong210 129 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-06-23 21:32:02
2006318 kimdonky 2518 Accepted(80) 1MB 18ms C 2017-06-23 21:31:48

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.