JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2088054 rlxowjd 131 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:29:44
2088053 jinanara 1003 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:29:42
2088052 jinanara 1002 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:28:58
2088051 dnjsduddlgh 2460 Accepted(75) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:28:38
2088050 dnjsduddlgh 2460 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-08-17 22:27:46
2088049 imitu 1274 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:24:43
2088048 rlxowjd 130 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:24:27
2088047 rlxowjd 548 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:22:06
2088046 ehsehfdl3 153 Accepted(80) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:20:41
2088045 rlxowjd 548 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:19:59
2088044 teamo15 1291 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:19:21
2088043 dnjsduddlgh 2460 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2017-08-17 22:16:46
2088042 rlxowjd 547 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:16:23
2088041 ehsehfdl3 152 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:16:00
2088040 kay200804 550 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 22:15:05
2088039 ehsehfdl3 152 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:14:50
2088038 teamo15 1291 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:13:52
2088037 rlxowjd 546 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:12:08
2088036 mjuuu02 1274 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:05:49
2088035 ehsehfdl3 152 Time Limit Exceed(0) 1MB 1670ms C 2017-08-17 22:05:48
2088034 ryuryu2000 501 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:02:52
2088033 jude0001 576 Accepted(80) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:01:57
2088032 ehsehfdl3 151 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:01:41
2088031 rlxowjd 545 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:01:11
2088030 jude0001 576 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:00:50
2088029 ehsehfdl3 150 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 21:59:33
2088028 minjoonist 139 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:56:37
2088027 jws988 539 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 21:56:32
2088026 minjoonist 139 Accepted(90) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:55:43
2088025 minjoonist 139 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 21:53:29

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.