JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2772008 kkh_1728 515 Wrong Answer(0) 10MB 203ms Java 2018-09-23 21:30:52
2772007 smugc201811144 537 Success(100) 10MB 206ms Java 2018-09-23 21:30:01
2772006 ash2748 1009 Accepted(30) 10MB 187ms Java 2018-09-23 21:28:02
2772005 goplayer 541 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 21:25:57
2772004 ash2748 1009 Wrong Answer(0) 10MB 196ms Java 2018-09-23 21:25:45
2772003 ash2748 1009 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:24:57
2772002 goplayer 541 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 21:24:32
2772001 ash2748 1009 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:24:29
2772000 goplayer 541 Accepted(20) 1MB 1ms C 2018-09-23 21:23:33
2771999 ash2748 1009 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:22:45
2771998 smugc201811144 536 Success(100) 6MB 93ms Java 2018-09-23 21:20:44
2771997 smugc201811144 536 Output Limit Exceed(0) 18MB 4207ms Java 2018-09-23 21:19:01
2771996 smugc201811144 124 Success(100) 10MB 196ms Java 2018-09-23 21:17:30
2771995 smugc201811144 124 Wrong Answer(0) 10MB 194ms Java 2018-09-23 21:17:08
2771994 1981pony 104 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-23 21:16:53
2771993 ldhun041203 1301 Time Limit Exceed(90) 1MB 1129ms C++ 2018-09-23 21:15:25
2771992 kkh_1728 515 Wrong Answer(0) 10MB 180ms Java 2018-09-23 21:14:47
2771991 smugc201811144 123 Success(100) 10MB 176ms Java 2018-09-23 21:14:47
2771990 smugc201811144 123 Accepted(60) 9MB 198ms Java 2018-09-23 21:14:26
2771989 ldhun041203 1301 Output Limit Exceed(0) 1MB 1130ms C++ 2018-09-23 21:13:47
2771988 kkh_1728 515 Wrong Answer(0) 10MB 194ms Java 2018-09-23 21:13:33
2771987 smugc201811144 123 Wrong Answer(0) 10MB 187ms Java 2018-09-23 21:13:20
2771986 smugc201811144 123 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:13:06
2771985 kkh_1728 515 Wrong Answer(0) 10MB 199ms Java 2018-09-23 21:11:42
2771984 smugc201811144 122 Success(100) 10MB 213ms Java 2018-09-23 21:11:10
2771983 1981pony 103 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 21:10:17
2771982 smugc201811144 121 Success(100) 10MB 211ms Java 2018-09-23 21:08:56
2771981 kkh_1728 515 Wrong Answer(0) 8MB 100ms Java 2018-09-23 21:08:20
2771980 smugc201811144 120 Success(100) 10MB 193ms Java 2018-09-23 21:07:35
2771979 1981pony 102 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-23 21:06:16
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.