JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2915554 totquf52 119 Wrong Answer(0) 8MB 125ms Java 2018-12-10 22:52:09
2915552 Comoditive 134 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:48:58
2915551 totquf52 119 Wrong Answer(0) 10MB 139ms Java 2018-12-10 22:48:47
2915550 kyskkm2537 512 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:47:23
2915549 kyskkm2537 511 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:45:37
2915548 kyskkm2537 510 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:43:47
2915547 kyskkm2537 509 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:43:01
2915546 ymin86.kim 3242 Runtime Error(0) 50MB 6ms C++ 2018-12-10 22:42:47
2915545 dhdhdh41 105 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:42:20
2915544 nicexl 507 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:41:42
2915543 ymin86.kim 3242 Runtime Error(0) 45MB 3ms C++ 2018-12-10 22:41:40
2915542 dhdhdh41 105 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:41:24
2915541 eric7000 146 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:41:22
2915540 kyskkm2537 105 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:41:00
2915539 dhdhdh41 104 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:40:55
2915538 eric7000 146 Accepted(10) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:40:51
2915537 dhdhdh41 103 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:39:52
2915536 sjy970407 140 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-10 22:39:49
2915535 dhdhdh41 102 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:39:31
2915534 kyskkm2537 104 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:38:53
2915533 dhdhdh41 101 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:38:41
2915532 kyskkm2537 103 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:36:42
2915531 eric7000 149 Success(100) 1MB 1ms C 2018-12-10 22:36:38
2915530 kyskkm2537 102 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:35:49
2915529 kyskkm2537 101 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:35:16
2915527 jinwoojang 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:34:57
2915526 kyskkm2537 508 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:34:44
2915525 jinwoojang 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 22:34:27
2915524 kyskkm2537 507 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:33:31
2915523 kyskkm2537 506 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 22:32:55
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.