JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2650281 wwd2000 122 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:34:19
2650280 nys6635 625 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:32:37
2650279 nys6635 624 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:32:22
2650277 nys6635 623 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:32:09
2650276 nys6635 622 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:31:50
2650274 hjj0501 1885 Runtime Error(50) 5MB 21ms C++ 2018-07-20 00:31:09
2650273 tjdgus4384 3076 Time Limit Exceed(31) 23MB 1634ms C 2018-07-20 00:31:06
2650272 wwd2000 121 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:29:58
2650269 pyogoff 603 Output Limit Exceed(60) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:28:13
2650268 songc 1863 Success(100) 2MB 36ms C++ 2018-07-20 00:28:13
2650267 wwd2000 120 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:28:12
2650266 wkdguswo16 1291 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-20 00:27:53
2650265 songc 1863 Accepted(31) 2MB 42ms C++ 2018-07-20 00:27:49
2650264 pyogoff 603 Output Limit Exceed(0) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:27:20
2650263 toping4445 1264 Success(100) 3MB 249ms C++ 2018-07-20 00:27:13
2650262 nys6635 621 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:26:45
2650260 jsh7485 163 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:25:20
2650259 wwd2000 632 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:25:04
2650258 pyogoff 603 Output Limit Exceed(60) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:25:02
2650257 jun223 2991 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:24:15
2650256 nys6635 620 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:23:46
2650255 yk19888 141 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:22:03
2650253 jsh7485 162 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:20:06
2650252 kkk4875 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-20 00:19:39
2650250 kkk4875 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-20 00:18:39
2650248 kkk4875 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-20 00:18:29
2650247 wkdguswo16 1291 Wrong Answer(0) 21MB 25ms Python 2018-07-20 00:18:20
2650246 yk19888 140 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:17:54
2650245 nys6635 199 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:17:26
2650244 nys6635 198 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:17:08
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.