JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2772038 sce06179 574 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 22:34:10
2772037 kimdonky 2641 Success(100) 1MB 151ms C 2018-09-23 22:33:56
2772036 kimdonky 2641 Output Limit Exceed(0) 1MB 141ms C 2018-09-23 22:33:38
2772035 kkh_1728 520 Success(100) 10MB 188ms Java 2018-09-23 22:21:46
2772034 kimdonky 2641 Success(100) 1MB 278ms C 2018-09-23 22:18:00
2772033 kimdonky 2641 Accepted(30) 1MB 293ms C 2018-09-23 22:15:48
2772032 kimdonky 2641 Success(100) 1MB 274ms C 2018-09-23 22:15:27
2772031 kkh_1728 519 Success(100) 10MB 206ms Java 2018-09-23 22:09:04
2772030 wsb7788 505 Success(100) 7MB 86ms Java 2018-09-23 22:08:54
2772029 wsb7788 505 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 22:08:06
2772028 wsb7788 505 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 22:07:31
2772027 wsb7788 504 Success(100) 6MB 97ms Java 2018-09-23 22:06:08
2772026 wsb7788 504 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 22:05:52
2772025 kkh_1728 519 Wrong Answer(0) 10MB 200ms Java 2018-09-23 22:04:55
2772024 sce06179 573 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 22:04:33
2772023 wsb7788 503 Success(100) 7MB 89ms Java 2018-09-23 22:04:17
2772022 wsb7788 502 Success(100) 7MB 96ms Java 2018-09-23 22:03:05
2772021 wsb7788 501 Success(100) 6MB 94ms Java 2018-09-23 22:01:58
2772020 wsb7788 501 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 22:01:33
2772019 skjang238 555 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 22:00:31
2772018 wsb7788 501 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:59:28
2772017 wsb7788 501 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:58:28
2772016 wsb7788 501 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:57:53
2772015 wsb7788 501 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-09-23 21:56:46
2772014 kkh_1728 518 Success(100) 10MB 196ms Java 2018-09-23 21:51:07
2772013 wkdehdlr 3148 Success(100) 66MB 294ms C++ 2018-09-23 21:48:44
2772012 smugc201811144 538 Success(100) 10MB 200ms Java 2018-09-23 21:44:59
2772011 smugc201811144 538 Wrong Answer(0) 10MB 198ms Java 2018-09-23 21:44:29
2772010 kkh_1728 515 Success(100) 10MB 212ms Java 2018-09-23 21:35:34
2772009 goplayer 542 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 21:34:01
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.