JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2326493 aea8717 1311 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:36:31
2326492 4227ha 185 Accepted(90) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:36:09
2326491 tkddn0611 1059 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 16:35:57
2326490 dndbsgml97 506 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:35:48
2326489 ydh0814 508 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:34:52
2326488 ydh0814 508 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:34:36
2326487 keomho0425 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:34:21
2326486 ydh0814 508 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:34:18
2326485 wave3936 233 Success(100) 1MB 610ms C++ 2018-01-23 16:33:57
2326484 dragonone2 128 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-01-23 16:33:54
2326483 chloeyu2006 508 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:33:45
2326482 keomho0425 528 Accepted(40) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:33:44
2326481 ydh0814 508 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-01-23 16:33:24
2326480 babycroc 1818 Runtime Error(80) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:33:01
2326479 nabi 530 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:32:24
2326478 keomho0425 528 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-01-23 16:31:46
2326477 nabi 530 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:31:40
2326476 aea8717 1311 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:31:25
2326475 dongun0525 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:31:05
2326474 mindolee 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:31:03
2326473 keomho0425 528 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-01-23 16:30:49
2326472 kas123123 178 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:30:45
2326471 tkddn0611 124 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:30:38
2326470 aea8717 1311 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 16:30:35
2326469 4227ha 185 Accepted(70) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:30:24
2326468 lee5003 110 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:30:16
2326467 keomho0425 528 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-01-23 16:30:08
2326466 aea8717 1311 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 16:29:46
2326465 cphs1120 2810 Success(100) 1MB 4ms C 2018-01-23 16:29:46
2326464 lee5003 110 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 16:29:34

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.