JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3096407 dkfhfp 522 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:38:37
3096406 leesumin2984 117 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 21:38:11
3096405 chani 1697 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 21:36:36
3096404 leesumin2984 117 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 21:35:30
3096403 davidgok 113 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:33:57
3096402 dkfhfp 518 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:33:53
3096401 sun080103 2298 Runtime Error(7) 1MB 2ms C++ 2019-03-26 21:33:28
3096400 ami7123 1424 Accepted(30) 1MB 3ms C 2019-03-26 21:31:35
3096399 ami7123 1424 Wrong Answer(0) 1MB 2ms C 2019-03-26 21:31:03
3096398 ami7123 1424 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-03-26 21:30:28
3096397 ami7123 1424 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-03-26 21:30:07
3096396 smug201610952 501 Success(100) 21MB 15ms Python 2019-03-26 21:29:56
3096395 smug201911180 116 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:29:26
3096394 chani 1102 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 21:29:11
3096393 rokoo0405 510 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:29:01
3096392 davidgok 112 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:28:10
3096391 smug201610952 501 Wrong Answer(0) 21MB 16ms Python 2019-03-26 21:28:04
3096390 nzzangyh 1113 Success(100) 13MB 335ms Java 2019-03-26 21:26:26
3096389 davidgok 111 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:26:05
3096388 nzzangyh 1113 Time Limit Exceed(80) 15MB 3864ms Java 2019-03-26 21:23:04
3096387 jinseo 1352 Success(100) 6MB 5ms C++ 2019-03-26 21:22:41
3096386 rokoo0405 509 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:22:06
3096385 davidgok 108 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:21:55
3096383 rokoo0405 105 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:19:51
3096382 uoio8090 3298 Time Limit Exceed(80) 20MB 3598ms C++ 2019-03-26 21:18:10
3096381 davidgok 107 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:17:30
3096380 axcd1577 523 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:17:11
3096378 axcd1577 522 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:16:41
3096377 axcd1577 518 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:16:10
3096376 rokoo0405 104 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:15:42
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.