JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2478400 ojw2097 147 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-04-19 18:17:07
2478399 dhy0802 529 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:16:47
2478397 woonghee823 1707 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-04-19 18:16:24
2478396 chan9775 529 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:16:17
2478395 towebe02 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:15:42
2478394 chan9775 529 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:14:09
2478393 jasminein98 633 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:14:04
2478392 dhy0802 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:13:16
2478391 uranus0502 1997 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-04-19 18:12:04
2478390 towebe02 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2018-04-19 18:11:00
2478389 hanjisu2215 626 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:10:40
2478388 ojw2097 146 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 18:10:32
2478387 towebe02 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2018-04-19 18:10:15
2478386 chan9775 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:09:40
2478385 dbstlduf0 163 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 18:09:35
2478384 towebe02 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2018-04-19 18:09:24
2478383 tyujhg 551 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:09:22
2478382 ssjjii3858 1402 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 18:07:35
2478379 kimms2817 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:06:40
2478377 kimms2817 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:05:45
2478375 dbstlduf0 162 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-04-19 18:03:46
2478373 kimms2817 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:03:04
2478372 nabi 162 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:02:28
2478371 funtiger 633 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:01:00
2478370 kimms2817 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 17:59:13
2478369 polla41219 127 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 17:58:22
2478368 gun9212 633 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 17:58:01
2478367 polla41219 127 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-04-19 17:57:31
2478366 gun9212 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 17:57:17
2478365 funtiger 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 17:57:10

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.