JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2478433 youkim0095mn 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:27:47
2478432 jhs3549 625 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:27:40
2478431 dhy0802 531 Accepted(40) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:27:29
2478430 polla41219 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 18:27:05
2478429 SCSASDS_011 1127 Success(100) 8MB 90ms Java 2018-04-19 18:26:55
2478428 jasminein98 126 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:26:15
2478427 youkim0095mn 633 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:26:08
2478426 ojw2097 148 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-04-19 18:26:01
2478425 chan9775 530 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 18:25:33
2478424 jhs3549 625 Accepted(20) 1MB 1ms C 2018-04-19 18:25:21
2478423 hanjisu2215 504 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:25:21
2478422 hanjisu2215 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:23:51
2478420 kimms2817 633 Output Limit Exceed(40) 1MB 1ms C 2018-04-19 18:23:17
2478419 apple12 633 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:22:40
2478417 hanjisu2215 502 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:22:21
2478416 jhs3549 625 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:22:06
2478415 taewon0501 166 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:21:56
2478414 hanjisu2215 502 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:21:52
2478413 wonmo 1019 Success(100) 4MB 12ms C++ 2018-04-19 18:21:23
2478412 jhs3549 625 Accepted(20) 1MB 1ms C 2018-04-19 18:21:19
2478411 taewon0501 166 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:21:09
2478410 SCSASDS_011 1127 Accepted(29) 8MB 88ms Java 2018-04-19 18:20:02
2478409 kimms2817 633 Output Limit Exceed(40) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:19:51
2478408 dhy0802 530 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:19:43
2478407 towebe02 633 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:19:29
2478406 kye4134 569 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 18:19:17
2478405 wonmo 1019 Time Limit Exceed(30) 2MB 1703ms C++ 2018-04-19 18:19:16
2478404 kye4134 569 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 18:18:40
2478403 towebe02 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 18:18:29
2478402 SCSASDS_011 1127 Wrong Answer(0) 8MB 95ms Java 2018-04-19 18:17:59

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.