JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2650313 jsh7485 166 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:57:12
2650312 wkdguswo16 1291 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:56:53
2650311 h_yun01 1523 Output Limit Exceed(40) 11MB 342ms Java 2018-07-20 00:54:59
2650310 wwd2000 123 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:54:39
2650309 wwd2000 123 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:54:20
2650308 wwd2000 123 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:53:33
2650307 wkdguswo16 1291 Output Limit Exceed(80) 1MB 2ms C 2018-07-20 00:52:56
2650305 jsh7485 165 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:51:05
2650304 songc 1171 Accepted(22) 2MB 499ms C++ 2018-07-20 00:48:39
2650303 yk19888 141 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:48:35
2650302 mmmcc3 2917 Output Limit Exceed(57) 3MB 64ms C++ 2018-07-20 00:48:32
2650301 tjdgus4384 3076 Time Limit Exceed(73) 23MB 1629ms C 2018-07-20 00:47:32
2650300 yk19888 141 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:43:43
2650298 yk19888 141 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:40:59
2650297 yk19888 141 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:40:41
2650296 yk19888 141 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:39:55
2650295 wkdguswo16 1291 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:39:55
2650294 h_yun01 1314 Success(100) 11MB 288ms Java 2018-07-20 00:39:51
2650293 tjdgus4384 3076 Time Limit Exceed(33) 23MB 1486ms C 2018-07-20 00:39:31
2650292 wwd2000 122 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:39:24
2650291 wkdguswo16 1291 Accepted(20) 1MB 1ms C 2018-07-20 00:39:03
2650289 wkdguswo16 1291 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:37:37
2650288 jsh7485 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:37:10
2650287 h_yun01 1314 Accepted(20) 10MB 288ms Java 2018-07-20 00:36:58
2650286 wwd2000 122 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:36:23
2650285 h_yun01 1314 Accepted(50) 10MB 289ms Java 2018-07-20 00:35:28
2650284 wwd2000 122 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:35:07
2650283 jsh7485 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:35:05
2650281 wwd2000 122 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:34:19
2650280 nys6635 625 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-20 00:32:37
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.