JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2326528 spirit_s33 1009 Accepted(30) 11MB 166ms Java 2018-01-23 16:48:54
2326527 tomguy 1071 Success(100) 9MB 173ms Java 2018-01-23 16:48:48
2326526 ohseungo 1002 Success(100) 10MB 167ms Java 2018-01-23 16:47:29
2326525 codms1104 555 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:47:06
2326524 lee5003 110 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:46:45
2326523 ohseungo 1002 Wrong Answer(0) 10MB 172ms Java 2018-01-23 16:46:39
2326522 dragonone2 128 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:46:19
2326521 mmk8292 2046 Accepted(60) 11MB 241ms Java 2018-01-23 16:46:05
2326520 24stevek 2255 Success(100) 1MB 3ms C++ 2018-01-23 16:46:02
2326519 maxout 583 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:45:38
2326517 4227ha 186 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:45:11
2326516 maxout 583 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-01-23 16:45:10
2326515 tjfls0 525 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:45:08
2326513 maxout 583 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:44:11
2326512 best304 540 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:43:13
2326511 best304 540 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-01-23 16:42:38
2326510 rjm5504 561 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:40:10
2326509 babycroc 1818 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:39:47
2326508 0904wjswjdgh 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:39:12
2326507 junn0123 2046 Success(100) 1MB 1ms C 2018-01-23 16:39:07
2326506 dongun0525 120 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:39:05
2326505 kas123123 179 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:39:03
2326504 2214yj 534 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:38:56
2326503 tachyon100 1304 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-01-23 16:38:39
2326502 0904wjswjdgh 528 Accepted(40) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:38:32
2326501 24stevek 2255 Accepted(80) 1MB 3ms C++ 2018-01-23 16:38:31
2326500 dongun0525 120 Accepted(40) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:37:56
2326498 2214yj 534 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:37:34
2326497 ydh0814 101 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:37:30
2326495 lucas0825 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:37:08

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.