JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2772068 lastgod 105 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-24 01:11:23
2772067 1981pony 510 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-24 01:08:01
2772066 1981pony 510 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-09-24 01:07:28
2772065 lastgod 104 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-24 01:06:20
2772064 lastgod 103 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-24 00:52:20
2772063 tlstjd436 167 Success(100) 1MB 2ms C++ 2018-09-24 00:49:39
2772062 1981pony 509 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 00:49:17
2772061 lastgod 103 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-24 00:47:51
2772060 lastgod 103 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-24 00:47:07
2772059 lastgod 103 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-24 00:45:29
2772058 tlstjd436 166 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-24 00:31:39
2772057 tlstjd436 568 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 00:29:16
2772056 tlstjd436 568 Wrong Answer(0) 1MB 3ms C++ 2018-09-24 00:26:33
2772055 lastgod 102 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-24 00:23:33
2772054 smug201511157 505 Success(100) 8MB 88ms Java 2018-09-23 23:31:40
2772053 smug201511157 106 Success(100) 6MB 98ms Java 2018-09-23 23:29:34
2772052 lastgod 101 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 23:23:40
2772051 lastgod 508 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 23:22:30
2772050 1981pony 105 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-23 23:21:38
2772049 lastgod 508 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 23:20:12
2772048 boopo88 577 Success(100) 9MB 208ms Java 2018-09-23 23:01:51
2772047 boopo88 577 Accepted(60) 9MB 195ms Java 2018-09-23 23:00:37
2772046 1981pony 105 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-09-23 22:59:54
2772045 tlstjd436 165 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 22:55:00
2772044 tlstjd436 164 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 22:47:37
2772043 tlstjd436 164 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 22:43:53
2772042 tlstjd436 163 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-23 22:39:21
2772041 sui_dasom 554 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 22:37:20
2772040 tlstjd436 162 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 22:35:56
2772039 sui_dasom 554 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-09-23 22:35:02
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.