JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2916422 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:09:05
2916421 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:08:47
2916420 mygo11 1006 Wrong Answer(0) 8MB 165ms Java 2018-12-11 22:08:38
2916419 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:08:06
2916418 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:07:40
2916417 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:07:19
2916416 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:07:00
2916415 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:06:43
2916414 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:06:23
2916413 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:05:57
2916412 jychun 164 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:05:28
2916410 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:04:00
2916409 jychun 164 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:01:40
2916408 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:01:10
2916407 kktzzang10 1325 Runtime Error(0) 54MB 0ms C++ 2018-12-11 22:00:59
2916406 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:00:44
2916405 kktzzang10 1325 Runtime Error(0) 54MB 1ms C++ 2018-12-11 22:00:26
2916404 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:00:19
2916403 jychun 164 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-11 22:00:02
2916402 jychun 164 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:59:33
2916401 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:59:10
2916400 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:58:52
2916399 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:58:35
2916398 lnfree0n 234 Time Limit Exceed(60) 1MB 1693ms C 2018-12-11 21:58:29
2916397 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:58:16
2916396 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:57:54
2916395 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:57:36
2916394 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:57:16
2916393 jychun 164 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:56:49
2916392 zzoobee 141 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 21:56:44
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.