JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2088115 dscadh 122 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 23:34:05
2088114 joo98joo 552 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2017-08-17 23:33:39
2088113 xian03 2995 Accepted(8) 1MB 0ms C 2017-08-17 23:31:58
2088112 xian03 2995 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 23:28:43
2088111 jihyer7465 538 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 23:28:04
2088110 xian03 2995 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 23:27:44
2088109 gxicxigouxa 1112 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 23:26:02
2088108 yeolpyeong 1411 Time Limit Exceed(20) 11MB 3897ms Java 2017-08-17 23:23:29
2088107 yeolpyeong 1411 Time Limit Exceed(20) 11MB 3937ms Java 2017-08-17 23:21:44
2088106 gxicxigouxa 1112 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 23:18:09
2088105 yeolpyeong 1411 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2017-08-17 23:17:50
2088104 rlxowjd 139 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 23:16:48
2088103 ryuryu2000 1346 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 23:16:36
2088102 ryuryu2000 1346 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 23:16:01
2088101 yeolpyeong 1411 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2017-08-17 23:15:46
2088100 ryuryu2000 1346 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 23:13:54
2088099 jihyer7465 537 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 23:13:50
2088098 rlxowjd 139 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 23:13:39
2088097 ryuryu2000 1346 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 23:12:51
2088096 imitu 2604 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 23:12:39
2088095 saerom 115 Success(100) 9MB 163ms Java 2017-08-17 23:05:46
2088094 joo98joo 551 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 23:05:17
2088093 mjuuu02 2604 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 23:02:37
2088092 rlxowjd 138 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-08-17 23:01:33
2088091 joshuahb 596 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:59:57
2088090 dscadh 121 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:58:45
2088089 joshuahb 596 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:57:58
2088088 rlxowjd 137 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:57:57
2088087 ehsehfdl3 156 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 22:57:37
2088086 dscadh 120 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 22:55:53

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.