JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3096168 superanthony05 529 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:23:15
3096167 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:23:11
3096166 ith33221 632 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:23:07
3096165 johwang0705 113 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:23:06
3096164 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:22:58
3096163 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:22:46
3096162 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:22:36
3096161 ith33221 535 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:22:29
3096160 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 26ms Python 2019-03-26 20:22:25
3096159 ith33221 535 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:22:17
3096158 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:22:15
3096157 superanthony05 529 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:22:08
3096156 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:22:03
3096155 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:21:52
3096154 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 25ms Python 2019-03-26 20:21:41
3096153 alstj02 524 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:21:39
3096152 ith33221 534 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:21:37
3096151 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:21:25
3096150 bingo4s 531 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:21:21
3096149 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:21:12
3096148 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:21:00
3096147 jh0131 557 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:20:58
3096146 geonhee0106 2255 Runtime Error(33) 1MB 936ms C++ 2019-03-26 20:20:57
3096145 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:20:48
3096144 hyuki.lee 3144 Runtime Error(0) 4MB 7109ms C++ 2019-03-26 20:20:43
3096143 tirano2528 525 Wrong Answer(0) 27MB 25ms Python 2019-03-26 20:20:38
3096142 ith33221 531 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:20:36
3096141 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:20:27
3096140 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:20:14
3096139 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:20:03
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.