JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2649984 posyhm 535 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:25:04
2649981 tory2014 102 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:24:38
2649979 tory2014 101 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:23:55
2649978 tory2014 508 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:23:23
2649977 tory2014 507 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:22:11
2649976 wwd2000 118 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:21:37
2649975 tory2014 506 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:20:52
2649974 jang718 3222 Accepted(8) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:20:26
2649973 tory2014 505 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:19:46
2649972 tory2014 504 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:19:09
2649971 tory2014 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:17:53
2649970 tjdgus4384 1040 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-19 22:17:52
2649969 wwd2000 117 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:17:40
2649968 firefly 2387 Success(100) 4MB 57ms C++ 2018-07-19 22:17:18
2649967 jsh7485 567 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:17:10
2649966 tory2014 502 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:17:02
2649965 tjdgus4384 1040 Accepted(73) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:16:40
2649964 tjdgus4384 1040 Accepted(27) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:16:04
2649963 tory2014 501 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:15:45
2649962 tjdgus4384 1040 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-19 22:15:38
2649961 tjdgus4384 1040 Accepted(55) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:15:01
2649960 subin21cc 530 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:14:08
2649959 wwd2000 116 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:13:04
2649958 lisifu 2915 Success(100) 1MB 37ms C++ 2018-07-19 22:13:04
2649957 jsh7485 566 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:12:37
2649956 songj722 3076 Runtime Error(56) 17MB 1683ms C++ 2018-07-19 22:11:39
2649955 nooryes 1112 Accepted(30) 10MB 174ms Java 2018-07-19 22:11:10
2649953 posyhm 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:09:48
2649951 firefly 2387 Wrong Answer(0) 4MB 276ms C++ 2018-07-19 22:09:33
2649949 blead 533 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:09:22
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.