JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2368726 aea8717 1671 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2018-02-20 16:48:49
2368725 junwoo1728 141 Accepted(20) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:48:48
2368724 kchy1128 526 Accepted(80) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:48:45
2368723 jus2good 613 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-02-20 16:48:07
2368722 aa0744 584 Success(100) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:48:03
2368721 aea8717 1671 Accepted(10) 1MB 1ms C++ 2018-02-20 16:47:59
2368720 seayurre13 134 Success(100) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:47:17
2368719 chan12 2813 Success(100) 8MB 26ms C 2018-02-20 16:47:00
2368718 semi1234 564 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-02-20 16:46:39
2368717 078090 510 Success(100) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:46:27
2368716 0423john 554 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-02-20 16:45:52
2368715 plutonium235 575 Success(100) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:45:38
2368714 078090 510 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:45:20
2368713 078090 510 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:44:50
2368712 seayurre13 133 Success(100) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:44:29
2368711 078090 510 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:44:07
2368710 078090 510 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:43:41
2368709 dbstlduf0 558 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-02-20 16:42:59
2368708 078090 509 Success(100) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:42:30
2368707 chan12 2813 Time Limit Exceed(90) 1MB 1143ms C 2018-02-20 16:42:10
2368706 john070512 570 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-02-20 16:42:02
2368705 078090 509 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:41:41
2368704 seayurre13 132 Success(100) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:41:33
2368703 chan12 2813 Time Limit Exceed(70) 1MB 1159ms C 2018-02-20 16:40:43
2368702 jus2good 237 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-02-20 16:40:34
2368701 youjaeyoul 135 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-02-20 16:40:32
2368700 jinii62 128 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-02-20 16:39:29
2368699 swa07016 1291 Success(100) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:38:42
2368698 seayurre13 131 Success(100) 1MB 1ms C 2018-02-20 16:38:39
2368697 078090 504 Success(100) 1MB 0ms C 2018-02-20 16:37:58

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.