JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2915290 abyssdog 184 Success(100) 8MB 139ms Java 2018-12-10 18:57:50
2915289 jhw10201 184 Success(100) 8MB 148ms Java 2018-12-10 18:53:12
2915288 ohbg99 609 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:52:39
2915287 jhw10201 184 Time Limit Exceed(90) 9MB 3546ms Java 2018-12-10 18:52:11
2915286 vignett 546 Success(100) 21MB 24ms Python 2018-12-10 18:51:21
2915285 jhw10201 184 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-10 18:50:58
2915284 cogmlwns 1006 Time Limit Exceed(50) 162MB 3884ms Java 2018-12-10 18:50:57
2915283 bsh881015 1006 Wrong Answer(0) 13MB 274ms Java 2018-12-10 18:50:38
2915282 vignett 546 Wrong Answer(0) 21MB 23ms Python 2018-12-10 18:50:18
2915281 z00m105mj 1006 Accepted(10) 13MB 287ms Java 2018-12-10 18:47:18
2915280 kbk7576 2498 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-12-10 18:47:06
2915279 jhw10201 184 Accepted(30) 8MB 147ms Java 2018-12-10 18:46:08
2915278 bsh881015 1006 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-10 18:46:05
2915277 unic9339 1341 Success(100) 8MB 171ms Java 2018-12-10 18:43:37
2915276 vignett 545 Success(100) 21MB 25ms Python 2018-12-10 18:43:04
2915275 z00m105mj 1006 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-12-10 18:42:06
2915274 keinz 184 Success(100) 8MB 134ms Java 2018-12-10 18:41:33
2915273 sciencehwoo 625 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:41:10
2915272 xeungjin 184 Success(100) 8MB 151ms Java 2018-12-10 18:40:48
2915271 xeungjin 184 Wrong Answer(0) 8MB 150ms Java 2018-12-10 18:40:11
2915270 cplre1 136 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 18:37:22
2915269 sciencehwoo 624 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:36:42
2915268 sksho956 184 Wrong Answer(0) 9MB 146ms Java 2018-12-10 18:36:29
2915267 cplre1 136 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-10 18:36:11
2915266 chanee03718 575 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:35:02
2915265 woojun4965 516 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 18:32:44
2915264 p18c 633 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:31:43
2915263 leojinny 631 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:30:55
2915262 joohong.lee 3252 Time Limit Exceed(52) 8MB 5849ms C++ 2018-12-10 18:30:45
2915261 sws008 182 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:30:31
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.