JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2087868 jiwan2710 578 Output Limit Exceed(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:47:55
2087867 ssjjii3858 596 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:47:51
2087866 joeyk03 541 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:47:36
2087865 jiwan2710 578 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 19:47:18
2087864 junjump04 598 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:45:22
2087863 rorang 2085 Time Limit Exceed(70) 1MB 1416ms C 2017-08-17 19:45:20
2087862 whatdoyou 504 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:45:05
2087861 dh021107 601 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:44:41
2087860 2006jiho 525 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:43:58
2087859 whatdoyou 509 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:43:38
2087858 rorang 2085 Time Limit Exceed(70) 1MB 1392ms C++ 2017-08-17 19:43:29
2087857 2006jiho 525 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 19:43:25
2087856 rorang 2085 Time Limit Exceed(70) 1MB 1396ms C++ 2017-08-17 19:42:38
2087855 jiwan2710 578 Output Limit Exceed(0) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:42:20
2087854 gogogo3058 115 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:41:43
2087853 ssjjii3858 595 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:40:25
2087852 nigning1225 1848 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:40:11
2087851 gogogo3058 114 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:40:09
2087850 gogogo3058 114 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:39:48
2087849 2006jiho 525 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-08-17 19:39:44
2087848 joeyk03 128 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:39:17
2087847 jae020314 568 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:38:55
2087846 ssjjii3858 594 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:38:34
2087845 jae020314 568 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:38:31
2087844 gogogo3058 113 Success(100) 1MB 0ms C 2017-08-17 19:37:41
2087843 nigning1225 1848 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:37:33
2087842 louis1266dh 567 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:37:22
2087841 ssjjii3858 593 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:36:46
2087840 robot0816 1314 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-08-17 19:36:13
2087839 nigning1225 1848 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2017-08-17 19:34:54

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.