JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3096198 iontach9 533 Accepted(80) 9MB 130ms Java 2019-03-26 20:27:20
3096197 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:27:15
3096196 bluewings02 530 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:27:02
3096195 tirano2528 525 Accepted(80) 27MB 18ms Python 2019-03-26 20:26:58
3096194 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:26:48
3096193 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 24ms Python 2019-03-26 20:26:38
3096192 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 29ms Python 2019-03-26 20:26:26
3096191 kiryuel02 502 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-03-26 20:26:12
3096190 24stevek 2915 Success(100) 5MB 42ms C++ 2019-03-26 20:26:03
3096189 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 27ms Python 2019-03-26 20:26:02
3096188 bluewings02 529 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:25:53
3096187 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:25:49
3096186 jh0131 557 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:25:47
3096185 tirano2528 525 Wrong Answer(0) 27MB 25ms Python 2019-03-26 20:25:38
3096184 davidhere07 615 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 20:25:32
3096183 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 21ms Python 2019-03-26 20:25:25
3096182 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:25:11
3096181 kiryuel02 502 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 20:25:06
3096180 superanthony05 530 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:25:04
3096179 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 20ms Python 2019-03-26 20:24:56
3096177 tirano2528 525 Accepted(20) 27MB 22ms Python 2019-03-26 20:24:40
3096176 bingo4s 532 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:24:36
3096175 jinwoo0220 528 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:24:29
3096174 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:24:28
3096173 tirano2528 525 Accepted(60) 27MB 25ms Python 2019-03-26 20:24:13
3096172 huckji8 524 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:24:06
3096171 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 19ms Python 2019-03-26 20:23:38
3096170 bluewings02 528 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:23:31
3096169 tirano2528 525 Accepted(40) 27MB 23ms Python 2019-03-26 20:23:27
3096168 superanthony05 529 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:23:15
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.