JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2650025 rhkdwls9549 1352 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-07-19 22:39:19
2650024 jw7979.lee 3143 Success(100) 1MB 32ms C++ 2018-07-19 22:39:12
2650023 tory2014 513 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:37:10
2650022 lisifu 2916 Time Limit Exceed(90) 6MB 2333ms C++ 2018-07-19 22:36:58
2650021 tory2014 513 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:36:58
2650020 wwd2000 528 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:36:42
2650019 blead 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:36:42
2650018 wwd2000 528 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-19 22:36:29
2650017 nofailed81 1889 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:35:22
2650016 topcoder 3076 Wrong Answer(0) 6MB 353ms C 2018-07-19 22:34:54
2650015 subin21cc 531 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:34:28
2650014 tory2014 512 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:33:52
2650013 rhkdwls9549 1352 Runtime Error(50) 49MB 70ms C++ 2018-07-19 22:33:51
2650012 komj8756 521 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:32:49
2650011 lisifu 2916 Runtime Error(0) 5MB 38ms C++ 2018-07-19 22:32:07
2650010 komj8756 521 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-19 22:32:05
2650009 tory2014 510 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-19 22:31:16
2650007 wwd2000 119 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:30:30
2650005 tory2014 509 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:30:28
2650003 komj8756 521 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-07-19 22:30:02
2650002 aron0714 531 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:30:00
2650001 subin21cc 531 Accepted(40) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:29:55
2650000 operaghost 3222 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:29:28
2649999 tory2014 105 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:29:15
2649997 jsh7485 568 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:29:04
2649996 nooryes 1112 Success(100) 10MB 174ms Java 2018-07-19 22:28:40
2649993 tory2014 104 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:27:33
2649989 jang718 3222 Accepted(96) 1MB 0ms C++ 2018-07-19 22:26:26
2649987 rkfaorl1480 582 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:25:35
2649986 tory2014 103 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-19 22:25:33
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.