JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2771828 sjieun 520 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-23 15:42:55
2771827 juneprimelee 1600 Success(100) 5MB 73ms C++ 2018-09-23 15:42:39
2771826 kimdonky 2641 Accepted(53) 1MB 359ms C 2018-09-23 15:42:38
2771825 hjh0518 502 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:39:27
2771824 pangpangsy 1744 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:36:22
2771823 hjh0518 501 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:33:54
2771822 sjieun 519 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:32:03
2771821 juneprimelee 1600 Accepted(13) 5MB 36ms C++ 2018-09-23 15:31:11
2771820 pangpangsy 1035 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:28:57
2771819 abc3552 104 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:28:00
2771818 kmsmsms0514 1278 Time Limit Exceed(10) 1MB 1680ms C 2018-09-23 15:25:22
2771817 sjieun 518 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:24:50
2771816 tjfbwkfy64 533 Success(100) 1MB 2ms C 2018-09-23 15:24:33
2771815 abc3552 105 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:23:35
2771814 abc3552 508 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:22:06
2771813 abc3552 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:21:38
2771812 rlawjddus1277 540 Success(100) 10MB 198ms Java 2018-09-23 15:21:31
2771811 pangpangsy 1992 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-23 15:21:11
2771810 sbhyeon 113 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:17:56
2771809 tjfbwkfy64 532 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:16:13
2771808 abc3552 502 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:16:03
2771807 tjfbwkfy64 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-09-23 15:15:05
2771806 tjfbwkfy64 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-09-23 15:14:25
2771805 sjieun 510 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-23 15:14:21
2771804 tjfbwkfy64 532 Accepted(60) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:13:31
2771803 sjieun 509 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-23 15:12:13
2771802 chance1125 567 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-23 15:11:40
2771801 chance1125 567 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:11:20
2771800 sbhyeon 112 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:11:11
2771799 tjfbwkfy64 531 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-23 15:09:10
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.