JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2915320 joyrak1 112 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:13:43
2915319 dhdhdh41 502 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:12:29
2915318 vignett 131 Success(100) 21MB 22ms Python 2018-12-10 19:11:56
2915317 jcynilyn.kim 1077 Success(100) 39MB 28ms C++ 2018-12-10 19:11:31
2915316 apppark 184 Success(100) 9MB 137ms Java 2018-12-10 19:09:05
2915315 eric6097 130 Success(100) 1MB 1ms C 2018-12-10 19:08:56
2915314 joosw 184 Success(100) 8MB 136ms Java 2018-12-10 19:08:53
2915313 szszszszsz 184 Success(100) 8MB 133ms Java 2018-12-10 19:08:42
2915312 vignett 130 Success(100) 21MB 27ms Python 2018-12-10 19:08:06
2915311 wlsgml0156 184 Success(100) 8MB 135ms Java 2018-12-10 19:07:36
2915310 wlsgml0156 184 Success(100) 8MB 133ms Java 2018-12-10 19:07:02
2915309 bbojob1117 184 Success(100) 8MB 139ms Java 2018-12-10 19:06:56
2915308 kbk7576 2810 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:06:42
2915307 eileen00915 184 Success(100) 9MB 141ms Java 2018-12-10 19:06:40
2915306 changju7.ahn 1105 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:06:27
2915305 dhdhdh41 501 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:06:26
2915304 vignett 548 Wrong Answer(0) 21MB 26ms Python 2018-12-10 19:05:43
2915303 snmer2015 586 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:05:27
2915302 joosw 184 Accepted(40) 8MB 142ms Java 2018-12-10 19:05:04
2915301 eric6097 548 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-10 19:05:00
2915300 snmer2015 586 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-10 19:04:54
2915299 unic9339 1303 Success(100) 9MB 216ms Java 2018-12-10 19:04:10
2915298 sksho956 184 Success(100) 9MB 139ms Java 2018-12-10 19:04:04
2915297 unic9339 1303 Accepted(10) 10MB 217ms Java 2018-12-10 19:03:07
2915296 chanee03718 576 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:03:05
2915295 snmer2015 586 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-10 19:02:02
2915294 ohbg99 609 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 19:01:44
2915293 vignett 547 Success(100) 21MB 17ms Python 2018-12-10 18:59:32
2915292 kbk7576 2810 Accepted(90) 1MB 1ms C++ 2018-12-10 18:59:13
2915291 ohbg99 609 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2018-12-10 18:58:07
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.