JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3163053 bdio17 532 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:04:42
3163052 Jji0302 3229 Success(100) 1MB 18ms C++ 2019-04-20 12:04:14
3163051 bdio17 532 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:03:59
3163050 luke070422 1744 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:03:21
3163049 bdio17 532 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:03:09
3163048 cridcks 2460 Accepted(50) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:02:53
3163047 luke070422 1744 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:02:51
3163046 bdio17 532 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:02:34
3163045 richbgw 103 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:02:28
3163044 Jji0302 3229 Accepted(25) 1MB 18ms C++ 2019-04-20 12:02:21
3163043 cridcks 2460 Accepted(50) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:02:18
3163042 joun46 547 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:02:09
3163041 gtavexir 1102 Runtime Error(0) 2MB 0ms C++ 2019-04-20 12:02:09
3163040 bdio17 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-04-20 12:01:34
3163039 chomin 1239 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:01:21
3163038 bdio17 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-04-20 12:01:06
3163037 jwd0123 600 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:00:55
3163035 juni1012 104 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:59:45
3163034 khs060802 1719 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 11:59:03
3163033 qjavjzk 634 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:58:59
3163032 jeonghs615 1997 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:58:51
3163031 hakyeop 523 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:58:34
3163030 jaejung 140 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:57:47
3163029 hyerin0915 634 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 11:57:41
3163028 bdio17 530 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:57:24
3163027 chomin 1239 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 11:57:14
3163026 kangdahyuan 2568 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 11:57:11
3163025 bdio17 530 Accepted(80) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:56:18
3163024 sin050429 518 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:56:15
3163023 kch0118 523 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 11:56:05
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.