JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3033141 jdy28 146 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:29:40
3033140 dlwnsdyd5693 174 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:29:31
3033139 hbj1201 1740 Accepted(90) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:29:23
3033138 gkgkwofud 209 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:29:09
3033137 dlgnldnjs97 532 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:29:07
3033136 jdy28 146 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-02-23 14:29:05
3033135 nabi01320 2261 Time Limit Exceed(90) 10MB 1685ms C++ 2019-02-23 14:28:57
3033134 freelsi 3118 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:28:36
3033133 plazmatic 624 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:28:28
3033132 do9013 1520 Time Limit Exceed(50) 1MB 1677ms C++ 2019-02-23 14:27:55
3033131 sunho46.kim 3107 Success(100) 5MB 45ms C++ 2019-02-23 14:27:41
3033130 snowbo05 2574 Success(100) 70MB 878ms C++ 2019-02-23 14:27:33
3033129 qzpm5n 1398 Compile Error(0) 0KB 0ms Python 2019-02-23 14:27:17
3033128 jdy28 146 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:27:09
3033127 jdy28 146 Accepted(10) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:26:11
3033126 sws008 623 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:26:07
3033125 pation6658 577 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:25:57
3033124 tommy3025 557 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:24:49
3033123 freelsi 3118 Runtime Error(0) 1MB 1ms C 2019-02-23 14:24:33
3033122 yena8803 608 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:24:28
3033121 dlgnldnjs97 531 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-02-23 14:23:36
3033120 hbj1201 2813 Success(100) 8MB 23ms C++ 2019-02-23 14:23:34
3033119 yso1044 125 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:23:31
3033118 joonho16 157 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:23:05
3033117 dlgnldnjs97 531 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-02-23 14:22:53
3033116 ericmoon327 2815 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:22:44
3033115 chasingstar 1972 Success(100) 2MB 79ms C++ 2019-02-23 14:22:38
3033114 kevin200734 588 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:22:10
3033113 sws008 622 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:21:31
3033112 changwy 169 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:20:49
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.