JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2595088 operaghost 3196 Time Limit Exceed(0) 2MB 3961ms C++ 2018-06-25 01:23:26
2595087 alsdnr307 2721 Runtime Error(70) 5MB 36ms C 2018-06-25 01:23:03
2595086 leebs 127 Time Limit Exceed(80) 1MB 158ms C 2018-06-25 01:22:51
2595085 alsdnr307 2721 Accepted(70) 5MB 35ms C 2018-06-25 01:20:51
2595084 tjsghdu 507 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-25 01:20:32
2595083 alsdnr307 2721 Runtime Error(70) 5MB 33ms C 2018-06-25 01:19:38
2595082 tjsghdu 506 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-25 01:18:43
2595081 alsdnr307 2721 Runtime Error(60) 5MB 34ms C 2018-06-25 01:18:04
2595080 tjsghdu 505 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-25 01:17:01
2595079 alsdnr307 2721 Accepted(60) 5MB 35ms C 2018-06-25 01:10:38
2595078 alsdnr307 2721 Runtime Error(30) 5MB 35ms C 2018-06-25 01:06:03
2595077 operaghost 3196 Time Limit Exceed(0) 2MB 3939ms C++ 2018-06-25 00:59:16
2595076 Joannaj 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-25 00:57:18
2595075 Joannaj 534 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-06-25 00:55:52
2595074 leebs 106 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-25 00:49:04
2595073 leebs 106 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-06-25 00:47:44
2595072 leebs 517 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-25 00:45:43
2595071 leebs 517 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-06-25 00:45:01
2595070 leebs 517 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-06-25 00:44:47
2595069 leebs 517 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-06-25 00:44:22
2595068 leebs 516 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-25 00:41:51
2595067 jiwoodidy 1885 Runtime Error(50) 5MB 28ms C++ 2018-06-25 00:41:14
2595066 jiwoodidy 1885 Time Limit Exceed(50) 68MB 1560ms C++ 2018-06-25 00:39:47
2595065 jiwoodidy 1885 Runtime Error(50) 16MB 146ms C++ 2018-06-25 00:38:45
2595064 jiwoodidy 1885 Runtime Error(50) 16MB 149ms C++ 2018-06-25 00:38:33
2595063 jiwoodidy 1885 Memory Limit Exceed(50) 512MB 719ms C++ 2018-06-25 00:37:11
2595062 jiwoodidy 1885 Success(100) 39MB 340ms C++ 2018-06-25 00:35:34
2595061 jiwoodidy 1885 Time Limit Exceed(50) 10MB 1591ms C++ 2018-06-25 00:34:58
2595060 jiwoodidy 1885 Runtime Error(50) 9MB 29ms C++ 2018-06-25 00:33:56
2595059 jiwoodidy 1885 Time Limit Exceed(50) 67MB 1625ms C++ 2018-06-25 00:33:19
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.