JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3576315 shdks11 112 Success(100) 8MB 147ms Java 2019-12-14 10:59:17
3576314 lsj4718588 141 Success(100) 1MB 0ms C 2019-12-14 10:58:24
3576313 wnsgus5568 540 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:57:45
3576312 ysleelife 126 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:56:50
3576311 shdks11 111 Success(100) 8MB 139ms Java 2019-12-14 10:56:35
3576310 samuel 1157 Success(100) 1MB 2ms C++ 2019-12-14 10:56:24
3576309 shdks11 111 Wrong Answer(0) 8MB 138ms Java 2019-12-14 10:56:11
3576308 cosmos00 177 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:55:59
3576307 jyk0320 502 Success(100) 24MB 20ms Python3 2019-12-14 10:55:57
3576306 shdks11 111 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2019-12-14 10:55:50
3576305 natejh 592 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-12-14 10:54:19
3576304 natejh 592 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-12-14 10:54:03
3576303 richbgw 1002 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-12-14 10:53:30
3576302 jcwon3484 545 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:53:21
3576301 jyrbts 523 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 10:53:03
3576300 yush0512 139 Success(100) 1MB 0ms C 2019-12-14 10:52:28
3576299 minminkoo 1880 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-12-14 10:51:27
3576298 jyrbts 523 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 10:51:23
3576297 minminkoo 1880 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:51:10
3576296 yush0512 139 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-12-14 10:50:48
3576295 minminkoo 1880 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:50:33
3576294 xyg824 540 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2019-12-14 10:50:30
3576293 cha 151 Success(100) 1MB 1ms C 2019-12-14 10:49:52
3576292 minminkoo 1880 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:49:26
3576291 yush0512 139 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-12-14 10:49:11
3576289 jyk0320 501 Success(100) 24MB 20ms Python3 2019-12-14 10:47:58
3576288 yush0512 139 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-12-14 10:47:30
3576287 jyrbts 523 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 10:45:40
3576286 jcwon3484 544 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 10:45:35
3576285 icon001 2842 Success(100) 12MB 80ms C++ 2019-12-14 10:45:14
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.