JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2810393 kimbomyung 2303 Accepted(40) 2MB 863ms C++ 2018-10-20 09:17:26
2810392 kimbomyung 2303 Accepted(27) 2MB 828ms C++ 2018-10-20 09:15:46
2810391 kimbomyung 2303 Accepted(20) 2MB 876ms C++ 2018-10-20 09:08:03
2810390 kimbomyung 2306 Success(100) 2MB 96ms C++ 2018-10-20 08:55:56
2810389 hgj1945 119 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:53:08
2810388 kimbomyung 2306 Accepted(93) 2MB 86ms C++ 2018-10-20 08:51:26
2810387 kimbomyung 2306 Wrong Answer(0) 2MB 85ms C++ 2018-10-20 08:50:55
2810386 hgj1945 119 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:47:43
2810385 hgj1945 118 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:43:04
2810384 hgj1945 118 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-10-20 08:42:46
2810383 hgj1945 117 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:40:05
2810382 hgj1945 117 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:39:32
2810381 hgj1945 117 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-10-20 08:39:20
2810380 hgj1945 117 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:38:40
2810379 hgj1945 117 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-10-20 08:37:53
2810378 hgj1945 116 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:33:02
2810377 hgj1945 116 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 08:32:06
2810376 hgj1945 116 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-10-20 08:30:44
2810375 choi 159 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 08:22:15
2810374 choi 158 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 07:49:07
2810373 choi 157 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 07:45:40
2810372 lxzh0501 506 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 06:46:13
2810371 lxzh0501 103 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 06:00:00
2810370 lxzh0501 102 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 05:58:04
2810369 tnsdjr78 526 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 05:50:57
2810368 tnsdjr78 115 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 05:44:36
2810367 tnsdjr78 114 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 05:32:42
2810366 tnsdjr78 113 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 05:30:13
2810365 tnsdjr78 112 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 05:28:21
2810364 tnsdjr78 111 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 05:27:07
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.