JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2916628 lnfree0n 185 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:00:06
2916626 jcynilyn.kim 1082 Accepted(60) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 10:58:43
2916622 hongjip.jung 3065 Success(100) 3MB 14ms C++ 2018-12-12 10:49:06
2916618 kelly4122 115 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 10:41:40
2916616 lnfree0n 596 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:38:19
2916614 alphago2016 596 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:38:17
2916613 kelly4122 114 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 10:37:54
2916611 kelly4122 113 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 10:35:19
2916609 cs2453.jung 522 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:35:08
2916608 kelly4122 113 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 10:34:23
2916607 jaehun6912 103 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:34:11
2916606 jaehun6912 103 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:33:19
2916605 cs2453.jung 522 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:31:53
2916604 kelly4122 112 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 10:31:12
2916603 alphago2016 184 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:30:32
2916601 lnfree0n 184 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:29:53
2916600 cs2453.jung 522 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:28:44
2916598 cs2453.jung 522 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:27:14
2916597 kelly4122 111 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 10:26:55
2916596 kyel100 103 Success(100) 21MB 23ms Python 2018-12-12 10:24:51
2916594 kyel100 102 Success(100) 21MB 23ms Python 2018-12-12 10:17:40
2916592 kyel100 101 Success(100) 21MB 17ms Python 2018-12-12 10:15:03
2916591 kyel100 508 Success(100) 21MB 18ms Python 2018-12-12 10:13:58
2916589 jaehun6912 102 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:07:10
2916588 jaehun6912 101 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:03:54
2916587 lnfree0n 595 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 10:00:57
2916586 cs2453.jung 521 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 09:57:27
2916585 lnfree0n 183 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 09:56:32
2916583 alphago2016 183 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 09:55:00
2916579 lnfree0n 182 Success(100) 1MB 1ms C 2018-12-12 09:53:07
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.