JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2697373 jy970327 147 Success(100) 1MB 4ms C++ 2018-08-16 23:56:07
2697372 jy970327 147 Success(100) 1MB 2ms C++ 2018-08-16 23:55:37
2697370 kevin517lee 601 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-08-16 23:54:46
2697369 ljg9574 2300 Success(100) 1MB 24ms C++ 2018-08-16 23:54:04
2697368 harang32 105 Success(100) 9MB 101ms Java 2018-08-16 23:53:40
2697367 ris 103 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:52:46
2697366 ljg9574 2300 Accepted(47) 1MB 19ms C++ 2018-08-16 23:52:20
2697365 yang0506 529 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-08-16 23:52:16
2697364 ris 102 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:51:38
2697363 ris 101 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:51:09
2697362 harang32 105 Wrong Answer(0) 9MB 101ms Java 2018-08-16 23:51:07
2697361 harang32 105 Wrong Answer(0) 9MB 109ms Java 2018-08-16 23:49:37
2697360 harang32 105 Wrong Answer(0) 9MB 114ms Java 2018-08-16 23:46:10
2697359 cheal7272 1681 Time Limit Exceed(70) 1MB 1667ms C 2018-08-16 23:45:00
2697358 dlgusdn0101 547 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:43:00
2697357 aron0714 158 Success(100) 1MB 1ms C 2018-08-16 23:41:44
2697356 ris 508 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:41:16
2697355 ris 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:40:43
2697354 rlarjsdn608 557 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-08-16 23:39:43
2697353 yang0506 528 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:39:18
2697352 jy970327 146 Success(100) 1MB 2ms C++ 2018-08-16 23:38:15
2697351 harang32 104 Success(100) 8MB 99ms Java 2018-08-16 23:37:48
2697350 harang32 104 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-08-16 23:36:59
2697349 ljg9574 2300 Success(100) 1MB 39ms C++ 2018-08-16 23:36:32
2697348 harang32 104 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-08-16 23:36:32
2697347 rlarjsdn608 556 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:34:59
2697346 harang32 104 Wrong Answer(0) 7MB 89ms Java 2018-08-16 23:34:26
2697345 ris 507 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:32:09
2697344 ris 506 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:31:43
2697343 ris 505 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:31:15
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.