JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3269949 gaeun4075 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:40:34
3269948 gaeun4075 562 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:40:16
3269947 knh9494 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:40:11
3269946 alswh6407 563 Success(100) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:40:10
3269945 sumi765 562 Success(100) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:40:03
3269944 sumi765 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:39:44
3269943 alswh6407 563 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:39:41
3269942 minseo50000 563 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:39:35
3269941 alswh6407 563 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:38:45
3269940 minseo50000 563 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:38:43
3269938 sj94.kim 3136 Success(100) 8MB 802ms C 2019-06-17 10:35:37
3269937 jaehoyj.yoon 3136 Success(100) 8MB 845ms C 2019-06-17 10:30:46
3269936 dasol.han 3136 Success(100) 8MB 869ms C 2019-06-17 10:29:49
3269935 daeul.park 3136 Time Limit Exceed(50) 17MB 788ms C++ 2019-06-17 10:28:58
3269934 sumi765 559 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:28:42
3269933 chaemoo.lim 3136 Success(100) 16MB 762ms C 2019-06-17 10:28:20
3269932 dasol.han 3136 Runtime Error(0) 8MB 0ms C++ 2019-06-17 10:27:37
3269931 sumi765 559 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:27:35
3269930 sumi765 559 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:27:13
3269929 nayeon.kim 3136 Success(100) 8MB 963ms C 2019-06-17 10:27:08
3269928 dasol.han 3136 Success(100) 8MB 814ms C++ 2019-06-17 10:26:43
3269927 sumi765 559 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:26:27
3269926 chaemoo.lim 3136 Accepted(25) 16MB 815ms C 2019-06-17 10:26:12
3269925 gihyeok7.kim 3252 Success(100) 152MB 439ms C++ 2019-06-17 10:26:08
3269924 dae.seo 3136 Accepted(50) 4MB 748ms C 2019-06-17 10:25:28
3269923 dasol.han 3136 Runtime Error(0) 8MB 0ms C++ 2019-06-17 10:25:07
3269922 sj94.kim 3136 Accepted(50) 8MB 799ms C 2019-06-17 10:24:53
3269921 gihyeok7.kim 3252 Success(100) 152MB 475ms C++ 2019-06-17 10:24:44
3269920 sumi765 559 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:24:30
3269919 dasol.han 3136 Runtime Error(0) 8MB 1ms C 2019-06-17 10:24:21
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.