JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3576502 ghwns1234 508 Success(100) 1MB 0ms C 2019-12-14 11:44:31
3576501 cmq1016 513 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 11:44:29
3576500 jyk0320 508 Success(100) 24MB 21ms Python3 2019-12-14 11:44:25
3576499 panda_ 506 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 11:44:11
3576498 ezseong 513 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 11:43:48
3576497 xyg824 633 Output Limit Exceed(40) 1MB 1ms C 2019-12-14 11:43:42
3576496 wonjae.yi 3332 Wrong Answer(0) 20MB 1502ms C++ 2019-12-14 11:43:35
3576495 wonjae.yi 3332 Wrong Answer(0) 20MB 1514ms C++ 2019-12-14 11:42:57
3576494 jaemin8599 142 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2019-12-14 11:42:31
3576493 ghwns1234 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 11:42:30
3576492 supermarvel 501 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 11:42:04
3576491 jcwon3484 130 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 11:41:45
3576490 k00k004 174 Wrong Answer(0) 24MB 28ms Python3 2019-12-14 11:41:38
3576489 naruto0525 509 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-12-14 11:41:37
3576488 fanxy10421 142 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2019-12-14 11:41:36
3576487 ghwns1234 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 11:41:35
3576486 free324 137 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-12-14 11:41:20
3576485 ysleelife 129 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-12-14 11:41:19
3576484 jaemin8599 142 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2019-12-14 11:41:16
3576483 naruto0525 509 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 11:41:10
3576482 ghwns1234 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-12-14 11:40:59
3576481 litti24_salad 574 Success(100) 1MB 1ms C 2019-12-14 11:40:49
3576480 wnsgus5568 127 Time Limit Exceed(80) 1MB 144ms C++ 2019-12-14 11:40:44
3576479 naruto0525 509 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 11:40:31
3576478 gyckd91 531 Success(100) 1MB 0ms C 2019-12-14 11:40:29
3576477 jaewoon0830 183 Success(100) 1MB 1ms C 2019-12-14 11:39:57
3576476 shdks11 117 Success(100) 10MB 167ms Java 2019-12-14 11:39:57
3576475 shdks11 117 Accepted(40) 10MB 179ms Java 2019-12-14 11:39:17
3576474 jcwon3484 548 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-12-14 11:39:00
3576473 Da_niel 582 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-12-14 11:38:44
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.