JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3163096 sungeun 2797 Accepted(10) 1MB 8ms C++ 2019-04-20 12:20:16
3163095 minmin55 1291 Time Limit Exceed(50) 1MB 103ms C 2019-04-20 12:20:09
3163093 sin050429 519 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:18:46
3163092 minmin55 1291 Output Limit Exceed(0) 1MB 121ms C 2019-04-20 12:18:45
3163091 freddy0806 2262 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:18:39
3163089 richbgw 104 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:16:31
3163088 joun46 130 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:15:51
3163087 freddy0806 2262 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-04-20 12:14:37
3163086 freddy0806 2262 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:14:25
3163085 dewjin 518 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:14:09
3163083 Ramyeon77 553 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:13:55
3163082 joun46 548 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:13:39
3163080 freddy0806 2262 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:13:10
3163078 sua 562 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:12:08
3163077 juneekim 2300 Time Limit Exceed(7) 1MB 1640ms C++ 2019-04-20 12:11:59
3163075 kch0118 524 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:11:33
3163073 sua 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:11:18
3163071 luke070422 1744 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:10:53
3163070 luke070422 1744 Accepted(75) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:10:24
3163069 mindol2005 2459 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:10:21
3163067 kch0118 524 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:08:49
3163066 bdio17 532 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:08:34
3163064 luke070422 1744 Accepted(75) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:08:20
3163063 bdio17 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-04-20 12:08:11
3163062 bdio17 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-04-20 12:07:36
3163061 khs060802 1329 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:07:35
3163060 junejune1202 555 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:07:35
3163059 poodlem 1128 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-04-20 12:06:51
3163058 bdio17 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-04-20 12:06:47
3163057 hakyeop 525 Success(100) 1MB 0ms C 2019-04-20 12:06:03
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.