JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3270014 myejin02 562 Pending(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:46:49
3270013 ahhyun03 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:41
3270012 vken0308 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:37
3270011 knh9494 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:33
3270010 jhwa4351 562 Success(100) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:31
3270009 smins21 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:27
3270008 vken0308 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:46:26
3270007 minseo50000 563 Success(100) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:23
3270005 ahhyun03 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:12
3270004 vken0308 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:46:07
3270003 tnqlsalise 562 Success(100) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:06
3270002 jhwa4351 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:46:04
3270001 ij0202 562 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:45:57
3270000 minseo50000 563 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:45:56
3269999 riley2002 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:45:51
3269998 ahhyun03 562 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:45:25
3269997 21hjuoo0 150 Success(100) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:45:18
3269995 ij0202 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:45:16
3269994 sumi765 559 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:45:07
3269993 myejin02 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:45:06
3269992 ahhyun03 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:45:01
3269991 cseva11 562 Success(100) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:44:57
3269990 ahhyun03 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:44:51
3269989 sumi765 559 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:44:49
3269988 smins21 562 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:44:42
3269987 minseo50000 563 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:44:41
3269985 jamyeong.kim 3136 Wrong Answer(0) 12MB 885ms C 2019-06-17 10:44:36
3269984 myejin02 562 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-06-17 10:44:35
3269983 smins21 562 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-06-17 10:43:43
3269982 sg9209.park 3136 Success(100) 8MB 856ms C 2019-06-17 10:43:41
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.