JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2916688 oxywom 236 Wrong Answer(0) 21MB 24ms Python 2018-12-12 13:04:12
2916686 oxywom 592 Success(100) 21MB 20ms Python 2018-12-12 13:02:48
2916685 oxywom 591 Success(100) 21MB 22ms Python 2018-12-12 13:01:59
2916684 oxywom 591 Wrong Answer(0) 21MB 21ms Python 2018-12-12 13:00:43
2916681 jaehun6912 105 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 12:54:01
2916680 jaehun6912 105 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-12 12:52:54
2916679 rjh099 547 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 12:45:58
2916678 rjh099 541 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 12:39:54
2916677 rjh099 125 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 12:36:10
2916676 pattds 505 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 12:33:51
2916675 redrabbittt 215 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 12:31:19
2916674 redrabbittt 194 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 12:28:36
2916673 redrabbittt 194 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 12:28:11
2916672 pattds 504 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 12:26:47
2916670 kkhh88.lee 3101 Success(100) 1MB 330ms C++ 2018-12-12 12:26:30
2916669 pattds 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 12:24:56
2916668 pattds 502 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 12:22:30
2916667 pattds 501 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 12:20:46
2916666 pattds 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-12 12:20:23
2916651 lnfree0n 598 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:26:10
2916648 alphago2016 598 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:25:10
2916647 lnfree0n 598 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:25:01
2916646 cakes72 1078 Success(100) 8MB 163ms Java 2018-12-12 11:24:45
2916640 cakes72 1078 Accepted(90) 9MB 161ms Java 2018-12-12 11:10:27
2916639 alphago2016 186 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:06:53
2916638 jphile 1697 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:06:39
2916636 lnfree0n 186 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:06:06
2916635 cakes72 1078 Wrong Answer(0) 8MB 106ms Java 2018-12-12 11:05:48
2916633 jcynilyn.kim 1082 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 11:03:34
2916632 alphago2016 185 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 11:03:07
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.