JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3033184 ostro57 514 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:49:12
3033183 plazmatic 202 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:48:56
3033182 changwy 571 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:48:52
3033181 sws008 201 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:48:45
3033180 dlgnldnjs97 533 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:48:39
3033179 sik081714 1291 Accepted(50) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:47:51
3033178 dlwnsdyd5693 579 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:47:50
3033177 joonho16 159 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:47:29
3033176 tkdxkszbfly 568 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:47:17
3033175 joonho16 159 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-02-23 14:47:04
3033174 joonho16 159 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-02-23 14:46:39
3033173 joonho16 159 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-02-23 14:46:17
3033172 sws008 200 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:46:01
3033171 sik081714 1291 Accepted(50) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:45:42
3033170 plazmatic 201 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:45:24
3033169 yso1044 126 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:44:51
3033168 sws008 625 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:44:20
3033167 sik081714 1291 Accepted(50) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:44:06
3033166 plazmatic 200 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:41:43
3033165 jc00136 131 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:41:37
3033164 jw1818 1304 Success(100) 1MB 1ms C 2019-02-23 14:40:05
3033163 jdy28 139 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:39:49
3033162 plazmatic 625 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:39:26
3033161 qwer 194 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:39:22
3033160 dst78 540 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:38:37
3033159 jsg0021 196 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:38:25
3033158 101 1291 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-02-23 14:38:07
3033157 ostro57 514 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:37:19
3033156 101 1291 Output Limit Exceed(60) 1MB 2ms C++ 2019-02-23 14:36:04
3033155 tommy3025 558 Success(100) 1MB 0ms C 2019-02-23 14:35:53
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.