JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2810424 hgj1945 529 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 10:15:04
2810423 heeyoon0722 547 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 10:14:41
2810422 hgj1945 529 Accepted(60) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 10:14:31
2810421 hgj1945 529 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 10:13:23
2810420 hgj1945 529 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 10:12:46
2810419 heeyoon0722 546 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 10:10:01
2810418 agizagikim 212 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 10:09:24
2810417 heeyoon0722 546 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-10-20 10:09:01
2810416 hgj1945 528 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-10-20 10:09:00
2810415 dlwlstjr0915 540 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 10:08:46
2810414 heeyoon0722 545 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 10:03:40
2810413 lucyjy4072 610 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 10:01:06
2810412 heeyoon0722 544 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:55:56
2810411 heeyoon0722 543 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:51:43
2810410 mint_mist 536 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:51:23
2810409 dlwlstjr0915 539 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:50:51
2810408 dlwlstjr0915 539 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:49:52
2810407 dlwlstjr0915 539 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:49:05
2810406 hyungue 567 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:48:37
2810405 hyungue 567 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-10-20 09:47:12
2810404 heeyoon0722 542 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:46:52
2810403 robin6218 106 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:46:51
2810402 cyshello 2423 Success(100) 97MB 628ms C++ 2018-10-20 09:41:38
2810400 kimdonky 1409 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-20 09:36:12
2810399 onsil 2610 Success(100) 1MB 66ms C 2018-10-20 09:32:03
2810398 nemojagi 529 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-10-20 09:23:27
2810397 kimbomyung 2303 Success(100) 2MB 913ms C++ 2018-10-20 09:22:43
2810396 nemojagi 528 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-10-20 09:21:29
2810395 kimbomyung 2303 Accepted(40) 2MB 831ms C++ 2018-10-20 09:18:35
2810394 dltmdguq4 1078 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-10-20 09:17:51
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.