JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3367356 younsooda 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-08-20 11:16:24
3367355 dltmddpdl0 138 Wrong Answer(0) 24MB 28ms Python3 2019-08-20 11:16:10
3367354 javadeveloper 106 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 11:15:17
3367353 koi4553 144 Success(100) 24MB 28ms Python3 2019-08-20 11:15:09
3367352 javadeveloper 106 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-08-20 11:14:47
3367351 yslee1155 589 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 11:14:23
3367350 chaejin746 132 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 11:14:14
3367349 inkoori.kim 1726 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-08-20 11:14:04
3367348 inkoori.kim 1726 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-08-20 11:13:21
3367347 dltmddpdl0 137 Success(100) 24MB 25ms Python3 2019-08-20 11:12:06
3367346 jeff9909 592 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 11:11:45
3367345 yslee1155 588 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 11:10:04
3367344 ktj1225 581 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 11:09:26
3367342 chaejin746 131 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 11:08:25
3367337 yslee1155 587 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 11:02:25
3367332 ktj1225 580 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 10:58:44
3367329 ktj1225 580 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 10:58:04
3367327 ktj1225 580 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 10:57:13
3367325 iomidfox 136 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:55:29
3367324 iomidfox 135 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:52:02
3367321 koi4553 143 Success(100) 24MB 34ms Python3 2019-08-20 10:51:37
3367320 chaejin746 130 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:51:32
3367319 ktj1225 580 Accepted(60) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 10:50:44
3367318 koi4553 143 Wrong Answer(0) 24MB 28ms Python3 2019-08-20 10:50:31
3367316 algorian 1809 Success(100) 51MB 351ms Python3 2019-08-20 10:49:28
3367315 jeff9909 591 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:49:08
3367314 javadeveloper 517 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:48:33
3367313 iomidfox 135 Accepted(90) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:48:32
3367312 jeff9909 591 Accepted(80) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:48:16
3367311 et5_2 1311 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-08-20 10:48:11
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.