JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3083938 kkw.ko 3138 Wrong Answer(0) 1MB 3ms C++ 2019-03-22 12:08:08
3083937 kkw.ko 3138 Runtime Error(0) 1MB 17ms C++ 2019-03-22 12:07:27
3083936 jwh21680 589 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 12:07:27
3083935 ch1123.lee 1240 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-22 12:07:05
3083934 iny.song 1002 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-03-22 12:06:40
3083933 iny.song 1002 Wrong Answer(0) 2MB 0ms C++ 2019-03-22 12:06:06
3083932 ch1123.lee 1240 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-22 12:05:50
3083931 kkw.ko 3138 Wrong Answer(0) 1MB 5ms C++ 2019-03-22 12:03:27
3083930 ch1123.lee 1240 Accepted(50) 1MB 0ms C++ 2019-03-22 11:59:55
3083929 ch1123.lee 1240 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-22 11:57:21
3083928 ch1123.lee 1240 Accepted(50) 1MB 0ms C++ 2019-03-22 11:54:22
3083927 ch1123.lee 1240 Accepted(50) 1MB 0ms C++ 2019-03-22 11:53:55
3083926 jwh21680 588 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:50:40
3083925 monghwan9765 524 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:49:23
3083924 12yangyang25 1303 Success(100) 1MB 1ms C 2019-03-22 11:43:29
3083923 jvjb 123 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-22 11:43:27
3083922 kkw.ko 3138 Wrong Answer(0) 1MB 5ms C++ 2019-03-22 11:43:17
3083921 jwh21680 587 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:41:14
3083920 monghwan9765 521 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:41:10
3083919 quddls541 106 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:40:55
3083918 quddls541 106 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:39:58
3083917 junhong.lee 3188 Success(100) 31MB 871ms C++ 2019-03-22 11:39:04
3083916 monghwan9765 520 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:37:28
3083915 quddls541 517 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:36:44
3083914 monghwan9765 519 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:34:38
3083913 kkt3105 3219 Success(100) 4MB 490ms C++ 2019-03-22 11:34:17
3083912 kkw.ko 3138 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-03-22 11:30:00
3083911 monghwan9765 522 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:29:33
3083910 quddls541 516 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-22 11:28:11
3083909 kkw.ko 3138 Wrong Answer(0) 1MB 9ms C++ 2019-03-22 11:26:25
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.