JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2697406 ljg9574 1124 Accepted(40) 1MB 1ms C++ 2018-08-17 03:03:02
2697405 ljg9574 1124 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 03:00:37
2697404 minn4072 2074 Success(100) 1MB 2ms C 2018-08-17 01:24:48
2697403 2000lwj 2251 Success(100) 2MB 247ms C++ 2018-08-17 00:55:59
2697402 kimdonky 1761 Success(100) 1MB 1ms C 2018-08-17 00:50:38
2697401 kimdonky 1761 Accepted(90) 1MB 1ms C 2018-08-17 00:42:08
2697400 yjkim2187 186 Accepted(30) 1MB 0ms C 2018-08-17 00:35:57
2697398 ljg9574 2572 Success(100) 12MB 8ms C++ 2018-08-17 00:34:28
2697397 yjkim2187 186 Accepted(30) 1MB 1ms C 2018-08-17 00:33:54
2697396 ljg9574 2577 Success(100) 12MB 397ms C++ 2018-08-17 00:33:49
2697394 yjkim2187 186 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-08-17 00:32:03
2697393 yjkim2187 186 Accepted(30) 1MB 1ms C 2018-08-17 00:28:10
2697392 yjkim2187 185 Success(100) 1MB 1ms C 2018-08-17 00:19:39
2697390 yjkim2187 185 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-08-17 00:18:20
2697389 yjkim2187 185 Accepted(80) 1MB 1ms C 2018-08-17 00:17:10
2697388 jy970327 148 Output Limit Exceed(0) 1MB 8ms C++ 2018-08-17 00:14:39
2697387 dlgusdn0101 130 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 00:11:19
2697386 ris 514 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 00:10:03
2697385 hk8.byun 3138 Time Limit Exceed(0) 1MB 3998ms C++ 2018-08-17 00:09:34
2697384 ris 514 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-08-17 00:09:20
2697383 yjkim2187 184 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-08-17 00:07:52
2697382 dlgusdn0101 548 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 00:07:00
2697381 yjkim2187 184 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-08-17 00:06:18
2697380 dlgusdn0101 548 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 00:05:26
2697379 dlgusdn0101 548 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 00:04:57
2697378 dlgusdn0101 548 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 00:04:25
2697377 yjkim2187 184 Wrong Answer(0) 1MB 2ms C 2018-08-17 00:03:29
2697376 ris 512 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-17 00:00:05
2697375 ris 512 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-08-16 23:58:49
2697374 ris 104 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-08-16 23:56:30
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.