JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2772098 tlstjd436 174 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 02:43:21
2772097 tlstjd436 173 Success(100) 1MB 2ms C++ 2018-09-24 02:23:49
2772096 tlstjd436 172 Success(100) 1MB 3ms C++ 2018-09-24 02:22:18
2772095 tlstjd436 171 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 02:17:59
2772094 tlstjd436 171 Output Limit Exceed(0) 1MB 2ms C++ 2018-09-24 02:17:14
2772093 tlstjd436 170 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 02:10:59
2772092 tlstjd436 578 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 02:06:57
2772091 tlstjd436 578 Wrong Answer(0) 1MB 2ms C++ 2018-09-24 02:05:30
2772090 tlstjd436 577 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 02:01:03
2772089 tlstjd436 576 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-24 01:57:33
2772088 bun920528 110 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-24 01:55:46
2772087 tlstjd436 575 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 01:51:36
2772086 bun920528 109 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-24 01:50:23
2772085 tlstjd436 575 Accepted(80) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 01:48:55
2772084 bun920528 108 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-24 01:47:02
2772083 bun920528 107 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-24 01:42:31
2772082 bun920528 106 Success(100) 1MB 0ms C 2018-09-24 01:39:47
2772081 bun920528 517 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-24 01:37:54
2772080 bun920528 516 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-24 01:35:39
2772079 tlstjd436 574 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 01:35:01
2772078 tlstjd436 573 Success(100) 1MB 2ms C++ 2018-09-24 01:32:45
2772077 tlstjd436 572 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 01:31:10
2772076 tlstjd436 571 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 01:28:59
2772075 bun920528 515 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-24 01:26:15
2772074 tlstjd436 169 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-24 01:23:35
2772073 tlstjd436 169 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-09-24 01:23:16
2772072 1981pony 512 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-09-24 01:21:51
2772071 bun920528 514 Success(100) 1MB 1ms C 2018-09-24 01:19:28
2772070 tlstjd436 168 Success(100) 1MB 2ms C++ 2018-09-24 01:16:32
2772069 1981pony 511 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-09-24 01:13:22
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.