JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2054135 yoohan2 168 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:29:10
2054134 urismile 1430 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 15:29:01
2054133 onm001 1352 Time Limit Exceed(50) 1MB 1671ms C 2017-07-21 15:28:39
2054132 hoouu 2643 Accepted(98) 1MB 24ms C++ 2017-07-21 15:27:06
2054131 0712qpfhslzk 575 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 15:24:33
2054130 jaeyoon 532 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:23:02
2054129 LGtwins 531 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-07-21 15:22:52
2054128 golduk1004 1491 Success(100) 8MB 96ms Java 2017-07-21 15:21:49
2054127 jaeyoon 531 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:20:25
2054126 golduk1004 1491 Time Limit Exceed(30) 8MB 3998ms Java 2017-07-21 15:20:07
2054125 yehok 2255 Runtime Error(0) 1MB 4ms C 2017-07-21 15:20:05
2054124 LGtwins 532 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:20:10
2054123 LGtwins 532 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:19:09
2054122 yehok 2255 Time Limit Exceed(87) 1MB 1664ms C 2017-07-21 15:18:48
2054121 wjconan 2566 Success(100) 9MB 218ms Java 2017-07-21 15:18:27
2054120 jaeyoon 531 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:17:36
2054119 0712qpfhslzk 574 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 15:16:29
2054118 jaeyoon 531 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:16:08
2054117 yehok 2255 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 15:15:35
2054116 LGtwins 531 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-07-21 15:15:08
2054115 dongwon880 3030 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-07-21 15:13:49
2054114 yijihyun01 1719 Success(100) 1MB 0ms C 2017-07-21 15:11:39
2054113 joshuahb 524 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-07-21 15:11:09
2054112 yijihyun01 1719 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 15:10:33
2054111 0712qpfhslzk 573 Success(100) 1MB 2ms C 2017-07-21 15:09:53
2054110 yijihyun01 1719 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 15:09:34
2054109 yijihyun01 1719 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-07-21 15:08:40
2054108 shj20010 1352 Time Limit Exceed(50) 1MB 1722ms C 2017-07-21 15:05:25
2054107 dongwon880 3030 Accepted(86) 1MB 1ms C++ 2017-07-21 15:03:59
2054106 jdhmonica 1931 Runtime Error(40) 2MB 9ms C++ 2017-07-21 15:01:07

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.