JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3223868 smug201911165 150 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 15:07:04
3223867 943257674 515 Success(100) 1MB 0ms C 2019-05-23 15:06:47
3223866 smug201911165 150 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 15:06:36
3223865 smug201911165 150 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-05-23 15:06:21
3223864 943257674 515 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-05-23 15:05:36
3223863 efreet 210 Accepted(10) 1MB 1ms C++ 2019-05-23 15:04:42
3223862 943257674 515 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-05-23 15:04:40
3223861 943257674 515 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-05-23 15:04:04
3223860 smug201911165 563 Success(100) 1MB 0ms C 2019-05-23 15:03:03
3223859 smug201911165 563 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 15:02:47
3223858 efreet 210 Accepted(10) 1MB 1ms C++ 2019-05-23 15:02:40
3223857 chokm39 523 Success(100) 9MB 164ms Java 2019-05-23 15:02:27
3223856 smug201911165 563 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 15:02:26
3223855 943257674 514 Success(100) 1MB 0ms C 2019-05-23 15:01:15
3223854 chokm39 523 Wrong Answer(0) 10MB 157ms Java 2019-05-23 15:00:39
3223853 smug201911165 563 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 14:55:19
3223852 smug201911165 563 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 14:55:08
3223851 taeyoon0309.kim 3107 Runtime Error(0) 4MB 1651ms C++ 2019-05-23 14:54:07
3223850 smug201911165 563 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 14:53:35
3223849 chokm39 522 Success(100) 10MB 170ms Java 2019-05-23 14:53:28
3223848 smug201911165 563 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 14:53:02
3223847 smug201911165 563 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-05-23 14:52:27
3223846 taeyoon0309.kim 3107 Runtime Error(0) 4MB 1725ms C++ 2019-05-23 14:52:16
3223845 smug201911165 563 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-05-23 14:52:13
3223844 boxak 1840 Accepted(60) 1MB 2ms C++ 2019-05-23 14:51:33
3223842 davidgok 173 Success(100) 1MB 0ms C 2019-05-23 14:49:20
3223840 howon20 170 Success(100) 1MB 0ms C 2019-05-23 14:48:33
3223839 taeyoon0309.kim 3107 Runtime Error(0) 4MB 1654ms C++ 2019-05-23 14:45:59
3223838 shilee96 167 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-05-23 14:43:48
3223836 efreet 209 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-05-23 14:43:02
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.