JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2325384 78sjc 215 Accepted(70) 10MB 158ms Java 2018-01-23 00:43:34
2325383 78sjc 215 Wrong Answer(0) 10MB 169ms Java 2018-01-23 00:42:59
2325382 kisnmo 1339 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 00:38:18
2325381 kisnmo 1339 Accepted(70) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 00:37:58
2325380 khsamuelkim 1307 Success(100) 10MB 272ms Java 2018-01-23 00:37:30
2325379 kisnmo 1339 Output Limit Exceed(70) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 00:37:22
2325378 wldbs105 192 Success(100) 10MB 171ms Java 2018-01-23 00:37:08
2325377 wldbs105 192 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-01-23 00:36:33
2325376 hj1115hj 1457 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 00:31:09
2325375 wjdtlr7055 1158 Success(100) 11MB 303ms Java 2018-01-23 00:29:49
2325374 kisnmo 1339 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 00:28:57
2325373 wjdtlr7055 1158 Wrong Answer(0) 10MB 299ms Java 2018-01-23 00:28:49
2325372 khsamuelkim 1856 Success(100) 10MB 242ms Java 2018-01-23 00:28:43
2325371 hj1115hj 1457 Accepted(90) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 00:28:37
2325370 mmj2566 531 Success(100) 10MB 177ms Java 2018-01-23 00:27:16
2325369 khsamuelkim 1304 Success(100) 11MB 288ms Java 2018-01-23 00:26:13
2325368 gamza3618 115 Accepted(40) 9MB 171ms Java 2018-01-23 00:23:46
2325367 mmj2566 530 Success(100) 10MB 163ms Java 2018-01-23 00:16:54
2325366 wldbs105 190 Success(100) 10MB 157ms Java 2018-01-23 00:15:20
2325365 95pinkjelly 508 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 00:15:06
2325364 95pinkjelly 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 00:13:56
2325363 best304 105 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 00:12:46
2325362 95pinkjelly 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 00:12:35
2325361 titida123 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 00:11:58
2325360 78sjc 194 Accepted(80) 10MB 172ms Java 2018-01-23 00:07:41
2325359 78sjc 194 Accepted(20) 10MB 165ms Java 2018-01-23 00:05:41
2325358 best304 105 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 00:05:23
2325357 kangmin4259 1370 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 00:04:19
2325356 fruity1220 634 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-22 23:59:57
2325355 best304 104 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-22 23:57:27

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.