JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2981886 lobo_prix 3081 Memory Limit Exceed(0) 64MB 228ms C++ 2019-01-17 22:53:40
2981885 jungol123 237 Success(100) 21MB 36ms Python 2019-01-17 22:50:58
2981884 flowerneco 556 Wrong Answer(0) 21MB 25ms Python 2019-01-17 22:50:34
2981883 jungol123 237 Wrong Answer(0) 21MB 24ms Python 2019-01-17 22:50:14
2981882 swyoo 1335 Accepted(40) 1MB 6ms C++ 2019-01-17 22:49:48
2981881 flowerneco 556 Wrong Answer(0) 21MB 22ms Python 2019-01-17 22:46:56
2981880 flowerneco 556 Wrong Answer(0) 21MB 23ms Python 2019-01-17 22:43:29
2981879 badngooduri 2247 Wrong Answer(0) 20MB 416ms Java 2019-01-17 22:40:48
2981878 ybs.shin 1836 Success(100) 2MB 31ms C++ 2019-01-17 22:40:34
2981877 flowerneco 555 Success(100) 21MB 20ms Python 2019-01-17 22:38:25
2981876 danakim107 1291 Accepted(30) 1MB 0ms C 2019-01-17 22:37:51
2981875 danakim107 1291 Accepted(30) 1MB 0ms C 2019-01-17 22:35:36
2981874 danakim107 1291 Accepted(30) 1MB 0ms C 2019-01-17 22:35:09
2981873 kdgfox 1809 Success(100) 24MB 636ms Java 2019-01-17 22:34:10
2981872 danakim107 1291 Accepted(30) 1MB 0ms C 2019-01-17 22:32:10
2981871 ybs.shin 2497 Success(100) 2MB 31ms C++ 2019-01-17 22:31:14
2981870 kdgfox 1809 Wrong Answer(0) 26MB 632ms Java 2019-01-17 22:26:44
2981869 kdgfox 1809 Success(100) 23MB 591ms Java 2019-01-17 22:25:34
2981868 kdgfox 1809 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2019-01-17 22:25:17
2981867 jangminjun6014 610 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-01-17 22:24:03
2981866 jangminjun6014 610 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-01-17 22:23:51
2981865 yong 512 Success(100) 1MB 0ms C 2019-01-17 22:21:48
2981864 flowerneco 555 Wrong Answer(0) 21MB 22ms Python 2019-01-17 22:20:04
2981863 yong 512 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-01-17 22:18:54
2981862 eh13.ju 1000 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-01-17 22:14:46
2981861 eh13.ju 1000 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-01-17 22:14:32
2981860 eh13.ju 1000 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-01-17 22:14:22
2981859 eh13.ju 1000 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-01-17 22:14:12
2981858 eh13.ju 1000 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-01-17 22:13:45
2981857 jangminjun6014 609 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-01-17 22:13:07
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.