JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2869861 obbcth 2085 Success(100) 1MB 1ms C 2018-11-15 09:43:27
2869860 tkbkuk1 1009 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-11-15 09:42:39
2869859 smugc201811146 562 Success(100) 8MB 162ms Java 2018-11-15 09:42:02
2869858 obbcth 2085 Accepted(58) 1MB 1ms C 2018-11-15 09:41:51
2869856 mina1004.lee 3253 Success(100) 47MB 855ms C++ 2018-11-15 09:36:40
2869854 pswcsj 510 Wrong Answer(0) 21MB 21ms Python 2018-11-15 09:35:44
2869853 pswcsj 510 Wrong Answer(0) 21MB 18ms Python 2018-11-15 09:35:16
2869852 mg5.son 3110 Runtime Error(0) 475MB 120ms C++ 2018-11-15 09:35:03
2869851 pswcsj 509 Success(100) 21MB 17ms Python 2018-11-15 09:34:42
2869848 pswcsj 507 Success(100) 21MB 19ms Python 2018-11-15 09:33:41
2869847 pswcsj 506 Success(100) 21MB 18ms Python 2018-11-15 09:33:05
2869845 pswcsj 506 Wrong Answer(0) 21MB 30ms Python 2018-11-15 09:32:34
2869844 pswcsj 505 Success(100) 21MB 18ms Python 2018-11-15 09:31:46
2869842 pswcsj 504 Success(100) 21MB 17ms Python 2018-11-15 09:31:16
2869840 pswcsj 503 Success(100) 21MB 19ms Python 2018-11-15 09:30:15
2869838 pswcsj 502 Success(100) 21MB 18ms Python 2018-11-15 09:28:40
2869837 kang7441 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-11-15 09:28:29
2869835 pswcsj 502 Wrong Answer(0) 21MB 19ms Python 2018-11-15 09:28:18
2869833 pswcsj 502 Wrong Answer(0) 21MB 21ms Python 2018-11-15 09:27:56
2869832 pswcsj 501 Success(100) 21MB 16ms Python 2018-11-15 09:27:29
2869831 kang7441 508 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-11-15 09:24:35
2869830 kduai 2720 Time Limit Exceed(69) 1MB 1736ms C++ 2018-11-15 09:20:42
2869829 dhy0802 613 Success(100) 1MB 0ms C 2018-11-15 09:12:39
2869828 kduai 2720 Time Limit Exceed(69) 1MB 1757ms C++ 2018-11-15 09:05:50
2869826 kduai 2720 Time Limit Exceed(62) 1MB 1746ms C++ 2018-11-15 09:04:22
2869825 cassiopea7 557 Success(100) 1MB 1ms C 2018-11-15 09:00:21
2869824 cassiopea7 555 Success(100) 1MB 1ms C 2018-11-15 08:58:30
2869823 dhy0802 608 Success(100) 1MB 1ms C 2018-11-15 08:50:45
2869822 cassiopea7 556 Success(100) 1MB 0ms C 2018-11-15 08:12:17
2869821 cassiopea7 556 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-11-15 08:09:27
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.