JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3540496 jinho101 508 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-11-22 17:26:43
3540495 samanko99 564 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-11-22 17:22:21
3540493 maybe2308 143 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2019-11-22 17:21:53
3540491 sjh703 199 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-11-22 17:20:44
3540488 codmsdldpdy 2259 Success(100) 24MB 30ms Python3 2019-11-22 17:18:55
3540486 bone 2858 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-11-22 17:18:38
3540482 lmk9820 2000 Success(100) 2MB 41ms C++ 2019-11-22 17:17:04
3540479 lmk9820 2000 Time Limit Exceed(71) 2MB 1191ms C++ 2019-11-22 17:16:28
3540469 ptera0316 1510 Success(100) 3MB 0ms C++ 2019-11-22 17:12:41
3540468 lmk9820 2000 Success(100) 2MB 41ms C++ 2019-11-22 17:12:29
3540467 ptera0316 1510 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-11-22 17:10:58
3540464 codmsdldpdy 2463 Success(100) 48MB 394ms Python3 2019-11-22 17:09:37
3540459 ly0738 550 Success(100) 8MB 172ms Java 2019-11-22 17:06:55
3540458 ly0738 634 Success(100) 9MB 129ms Java 2019-11-22 17:06:41
3540457 ly0738 549 Success(100) 8MB 130ms Java 2019-11-22 17:06:29
3540456 ly0738 139 Success(100) 8MB 158ms Java 2019-11-22 17:06:02
3540454 ly0738 138 Success(100) 17MB 618ms Java 2019-11-22 17:05:39
3540453 ly0738 137 Success(100) 9MB 160ms Java 2019-11-22 17:04:58
3540451 codmsdldpdy 2463 Time Limit Exceed(70) 31MB 590ms Python3 2019-11-22 17:04:49
3540450 ly0738 136 Success(100) 8MB 128ms Java 2019-11-22 17:04:46
3540449 siwoo07 553 Success(100) 1MB 0ms C 2019-11-22 17:04:40
3540448 ly0738 135 Success(100) 9MB 136ms Java 2019-11-22 17:04:35
3540447 cms3611 137 Success(100) 1MB 0ms C 2019-11-22 17:04:35
3540445 ly0738 135 Wrong Answer(0) 8MB 131ms Java 2019-11-22 17:04:05
3540443 ly0738 134 Success(100) 8MB 129ms Java 2019-11-22 17:03:41
3540441 paul88 139 Success(100) 1MB 0ms C 2019-11-22 17:02:48
3540439 WDG0418 105 Success(100) 1MB 0ms C 2019-11-22 17:01:25
3540438 WDG0418 105 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-11-22 17:00:49
3540437 rrd0627 1141 Wrong Answer(0) 2MB 58ms C++ 2019-11-22 17:00:39
3540436 humanking0728 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-11-22 17:00:38
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.