JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2919395 citten23 501 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-14 15:39:06
2919394 citten23 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-14 15:37:29
2919391 am1752 2085 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:37:03
2919390 citten23 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-14 15:36:40
2919389 edb1631 105 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:36:16
2919388 citten23 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-14 15:35:49
2919387 citten23 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-14 15:34:44
2919386 hjm6745 207 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:33:06
2919385 hjm6745 207 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-14 15:32:48
2919384 am1752 2085 Accepted(92) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:32:13
2919382 citten23 501 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-14 15:31:03
2919380 jolsilk123 175 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-14 15:30:03
2919379 jolsilk123 175 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-14 15:29:08
2919378 am1752 2085 Accepted(92) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:28:18
2919377 citten23 501 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-14 15:26:53
2919376 redrabbittt 624 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:26:11
2919374 ohbg99 613 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:25:51
2919373 redrabbittt 624 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:25:30
2919365 hjm6745 207 Accepted(20) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 15:16:24
2919364 sjpark6874 613 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-14 15:11:42
2919362 redrabbittt 623 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 14:58:31
2919361 unic9339 2811 Success(100) 9MB 147ms Java 2018-12-14 14:56:43
2919358 unic9339 2811 Time Limit Exceed(80) 10MB 3801ms Java 2018-12-14 14:55:11
2919356 redrabbittt 622 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-14 14:54:22
2919355 unic9339 2811 Time Limit Exceed(50) 10MB 4012ms Java 2018-12-14 14:53:38
2919354 ruiso 110 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-14 14:53:25
2919352 ruiso 109 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-14 14:49:45
2919351 ruiso 108 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-14 14:46:09
2919350 ruiso 108 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-12-14 14:45:11
2919348 unic9339 1329 Success(100) 9MB 215ms Java 2018-12-14 14:40:09
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.