JUNGOL



Rank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
기초다지기 2018-10 3주 주간순위 (일~토) Total : 362명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
tjdrbs28 51 72 70.83%
rivlond 49 69 71.01%
chezok2 49 106 46.23%
4 kodeep11 45 48 93.75%
5 phh117 43 110 39.09%
6 zhssp 42 65 64.62%
7 umjiy819 39 51 76.47%
8 syk7925 38 50 76.00%
9 GodJco 28 37 75.68%
10 rjsaos09 28 38 73.68%
11 kevcz 27 52 51.92%
12 hgj1945 26 71 36.62%
13 jj7832 23 25 92.00%
14 dnrwls1993 23 29 79.31%
15 mingyu0534 23 30 76.67%
16 coder 23 33 69.70%
17 sungjune222 21 29 72.41%
18 sinrakyongju 21 34 61.76%
19 smugc201811144 21 67 31.34%
20 smugc201811158 20 23 86.96%
21 smugc201811152 20 24 83.33%
22 smugc201811147 20 26 76.92%
22 smugc201811140 20 26 76.92%
23 smugc201811161 20 28 71.43%
23 smug201811155 20 28 71.43%
24 smugc201811162 20 32 62.50%
25 joosw 20 33 60.61%
26 1smugc201880104 20 37 54.05%
27 smug201511162 20 38 52.63%
28 smugc201811160 20 46 43.48%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.