JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2018-08 4주 주간순위 (일~토) Total : 166명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
ch1515 18 23 78.26%
yongjuns.ahn 8 11 72.73%
sy1317.park 8 13 61.54%
4 2214yj 8 24 33.33%
5 g7300 7 11 63.64%
6 jiyun92.bang 6 6 100.00%
7 hyeji62.won 6 9 66.67%
8 hh92.jeong 6 10 60.00%
8 AXQ6498 6 10 60.00%
9 tmdfo1228 6 11 54.55%
10 jisoo9053 6 12 50.00%
11 junyung.ahn 6 15 40.00%
11 janghyuck.kim 6 15 40.00%
12 uh6717 6 26 23.08%
13 jaemin.yeon 6 31 19.35%
14 dongdong.lee 6 33 18.18%
15 deepmindjin 5 7 71.43%
16 7788davinci 5 8 62.50%
16 yr11.yun 5 8 62.50%
16 wj8.lee 5 8 62.50%
17 woohyeok.jin 5 9 55.56%
17 eaia 5 9 55.56%
18 hyunji.hong 5 10 50.00%
18 pentiumone 5 10 50.00%
19 jihyeon.gwon 5 11 45.45%
19 seong.hong 5 11 45.45%
20 secds 5 12 41.67%
20 jcynilyn.kim 5 12 41.67%
20 jgon7592.lee 5 12 41.67%
21 d1226.jang 5 13 38.46%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.