JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2018-02 4주 주간순위 (일~토) Total : 123명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
gykim1105 29 44 65.91%
kys1226 24 41 58.54%
julongshort 24 49 48.98%
4 ldj910505 17 34 50.00%
5 78sjc 13 20 65.00%
6 swa07016 10 21 47.62%
7 scsasds_007 9 21 42.86%
8 jw0hwang 9 24 37.50%
9 dhkdtmdqls 8 10 80.00%
10 yellowjin318 8 16 50.00%
11 cdh8070 8 19 42.11%
12 bkkim0426 8 20 40.00%
13 bkim14 8 21 38.10%
14 vvv3334 8 35 22.86%
15 lala19 7 10 70.00%
16 sh17 7 11 63.64%
17 ohseungo 7 12 58.33%
18 wldbs105 7 14 50.00%
19 yudaegi12 7 18 38.89%
20 stopyoon04 7 23 30.43%
21 keithcha 7 28 25.00%
22 SCSASDS_011 6 6 100.00%
23 simon882 6 9 66.67%
24 gear3 6 12 50.00%
25 chan12 6 13 46.15%
26 casals2 6 24 25.00%
27 jongmin911 5 7 71.43%
28 tsgs452377 5 8 62.50%
28 swlee3722 5 8 62.50%
29 jyh20001005 5 9 55.56%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.