JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
기초다지기 2019-10월 월간순위 Total : 981명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
bookholicleo 153 202 75.74%
pow3790 133 170 78.24%
ssjjii3858 124 157 78.98%
4 komong 123 163 75.46%
5 qkralsgud1324 116 185 62.70%
6 kpmyung 113 128 88.28%
7 Hiyabye 113 135 83.70%
8 kil500 108 154 70.13%
9 qufrud95 107 168 63.69%
10 joent939 105 146 71.92%
11 hyogun1016 102 150 68.00%
12 dannyk2 102 284 35.92%
13 amy0126 101 116 87.07%
14 try 99 107 92.52%
15 spin8247 85 112 75.89%
16 heesoo84.kim 84 92 91.30%
17 noyo0426 82 99 82.83%
18 momo0511 81 87 93.10%
19 201911187 80 191 41.88%
20 chrisk0501 79 93 84.95%
21 junseong98 77 200 38.50%
22 bjkim1006 76 110 69.09%
23 0526shw 76 137 55.47%
24 qndkdrnl 74 172 43.02%
25 knnnh1993 72 93 77.42%
26 zzinpang 72 95 75.79%
27 smug69 70 102 68.63%
28 cocorco 70 119 58.82%
29 mim8574 69 91 75.82%
30 201911164 69 123 56.10%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.