JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2019-07 3주 주간순위 (일~토) Total : 256명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
241 mindol2005 1 11 9.09%
241 jibin.jeong 1 11 9.09%
242 sangchul75.shin 1 12 8.33%
242 bigs09 1 12 8.33%
243 nadanahje 1 13 7.69%
244 chungman.lee 1 15 6.67%
245 koko144 1 16 6.25%
246 luke070422 1 18 5.56%
246 chris040628 1 18 5.56%
247 qkqnsm 1 21 4.76%
248 dhy0802 1 24 4.17%
249 hyeonhn.jung 1 28 3.57%
250 runner 1 29 3.45%
251 chpark1111 1 35 2.86%
252 isaac.jung 1 37 2.70%
253 jihun0.cho 1 40 2.50%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.