JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2018-11 3주 주간순위 (일~토) Total : 258명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
211 tonyhong0 1 4 25.00%
211 lsj2000 1 4 25.00%
211 warkjon7.kim 1 4 25.00%
211 kyo20111 1 4 25.00%
212 ahdkfldk2 1 5 20.00%
212 mindy1225 1 5 20.00%
212 y.eric.kim 1 5 20.00%
212 pangpangsy 1 5 20.00%
213 jjuun0105v 1 6 16.67%
213 mjkang05 1 6 16.67%
213 yul0528 1 6 16.67%
213 lsy0211 1 6 16.67%
213 eh13.ju 1 6 16.67%
214 jrim.oh 1 7 14.29%
214 cvb279 1 7 14.29%
214 ad012 1 7 14.29%
214 jun.min 1 7 14.29%
214 roborobot17 1 7 14.29%
214 juneprimelee 1 7 14.29%
215 aom2567 1 8 12.50%
215 kim14 1 8 12.50%
215 ad019 1 8 12.50%
215 sh92.boo 1 8 12.50%
216 jun9.park 1 9 11.11%
216 minyu1212 1 9 11.11%
216 God0907 1 9 11.11%
216 whgywjd22 1 9 11.11%
217 aea8717 1 10 10.00%
217 pro030 1 10 10.00%
217 pro026 1 10 10.00%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.