JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2018-11 3주 주간순위 (일~토) Total : 258명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
181 sang17.song 1 2 50.00%
181 do9013 1 2 50.00%
181 road0123 1 2 50.00%
181 snowbo05 1 2 50.00%
181 woohyeok.jin 1 2 50.00%
181 yj40261773 1 2 50.00%
181 jangkyu.kim 1 2 50.00%
181 kadeen0553 1 2 50.00%
182 eric9687 1 3 33.33%
182 youkun1.shin 1 3 33.33%
182 pyj4971 1 3 33.33%
182 bsw0124 1 3 33.33%
182 seonwoong03 1 3 33.33%
182 mainstone 1 3 33.33%
182 woonamza 1 3 33.33%
182 pumin58 1 3 33.33%
182 changs 1 3 33.33%
182 noh200313 1 3 33.33%
182 messi 1 3 33.33%
182 johnkann 1 3 33.33%
182 woong.jung 1 3 33.33%
183 eh0309.song 1 4 25.00%
183 abcde0903 1 4 25.00%
183 wjdqhdud0913 1 4 25.00%
183 gt.min 1 4 25.00%
183 jinwone.choi 1 4 25.00%
183 ksccap 1 4 25.00%
183 stlon.kim 1 4 25.00%
183 hec419 1 4 25.00%
183 lsj2000 1 4 25.00%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.