JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2019-01 3주 주간순위 (일~토) Total : 323명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
151 heewon18.lee 3 9 33.33%
152 dsdon.kim 3 10 30.00%
152 chleun.moon 3 10 30.00%
152 yangkv 3 10 30.00%
153 ruviter 3 12 25.00%
153 shqls0303 3 12 25.00%
154 jinseop.oh 3 13 23.08%
155 dj1220 3 15 20.00%
155 toma.kang 3 15 20.00%
156 ic87.yoon 3 16 18.75%
157 kvdvm 3 17 17.65%
158 jrleeqd1 3 23 13.04%
159 lastloveme 3 29 10.34%
160 ricky810 2 2 100.00%
160 chree 2 2 100.00%
160 syeon.shin 2 2 100.00%
160 sj93.park 2 2 100.00%
160 seokbin.lee 2 2 100.00%
160 mingeon 2 2 100.00%
160 hanjun040 2 2 100.00%
160 hyeonung.kim 2 2 100.00%
160 yoo_jung.huh 2 2 100.00%
160 20080215 2 2 100.00%
160 sarahmathlove 2 2 100.00%
160 jheon07.kim 2 2 100.00%
160 yd1201.jeong 2 2 100.00%
160 sungzun.hong 2 2 100.00%
160 yeseung.jin 2 2 100.00%
160 sfit2181 2 2 100.00%
160 c72123 2 2 100.00%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.