JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2019-01 3주 주간순위 (일~토) Total : 323명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
121 iny.song 3 5 60.00%
121 dm93.han 3 5 60.00%
121 yh0203.kim 3 5 60.00%
121 jaeseok.ahn 3 5 60.00%
121 eh0309.song 3 5 60.00%
121 jina3.kim 3 5 60.00%
121 eunjoo0.oh 3 5 60.00%
121 kyouha.nam 3 5 60.00%
121 hosungss.lee 3 5 60.00%
121 hwk.jeong 3 5 60.00%
121 hyemin24.ko 3 5 60.00%
121 chanhee.im 3 5 60.00%
121 s2.cho 3 5 60.00%
121 qkr0204 3 5 60.00%
121 saint.yun 3 5 60.00%
122 suhyun.cheon 3 6 50.00%
122 insoo.choi 3 6 50.00%
122 sonhj0630 3 6 50.00%
122 youth.park 3 6 50.00%
122 d.hyun.ahn 3 6 50.00%
123 jy1103.kim 3 7 42.86%
123 ry.youn 3 7 42.86%
123 js0408.park 3 7 42.86%
123 changoh.lee 3 7 42.86%
123 stpaul 3 7 42.86%
123 unseon.cho 3 7 42.86%
123 yejin7.yoon 3 7 42.86%
123 sciencehwoo 3 7 42.86%
124 jm123.kim 3 8 37.50%
124 GodJco 3 8 37.50%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.