JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2019-10 4주 주간순위 (일~토) Total : 150명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
31 jbulls2 3 5 60.00%
31 johan327 3 5 60.00%
32 xin85.jin 3 6 50.00%
32 cutevic95 3 6 50.00%
32 dudtbd 3 6 50.00%
32 dragonazz81 3 6 50.00%
33 mijung9314 3 7 42.86%
33 edwin 3 7 42.86%
34 jinseo 3 8 37.50%
35 ponyong 3 9 33.33%
35 icon001 3 9 33.33%
35 suddenattack0804 3 9 33.33%
36 sjjong 3 12 25.00%
37 adamdoha 3 13 23.08%
37 jungol3141 3 13 23.08%
38 zhneko04 2 2 100.00%
38 suminnnnnnn 2 2 100.00%
38 kimjunhui 2 2 100.00%
38 efreet 2 2 100.00%
38 tedcho06 2 2 100.00%
39 qkrghks02 2 3 66.67%
40 kmsmsms0514 2 4 50.00%
40 yul0528 2 4 50.00%
40 airnew2016 2 4 50.00%
40 lsy0211 2 4 50.00%
40 funcleaer 2 4 50.00%
41 yso1044 2 5 40.00%
41 min0702 2 5 40.00%
41 hec419 2 5 40.00%
41 ygh7687 2 5 40.00%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.