JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2018-08 4주 주간순위 (일~토) Total : 193명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
31 lololol 5 7 71.43%
31 deepmindjin 5 7 71.43%
32 yr11.yun 5 8 62.50%
32 7788davinci 5 8 62.50%
33 jeongdh1991 5 9 55.56%
33 wj8.lee 5 9 55.56%
34 hyunji.hong 5 10 50.00%
34 eaia 5 10 50.00%
34 alsdnr307 5 10 50.00%
35 jihyeon.gwon 5 12 41.67%
36 d1226.jang 5 13 38.46%
37 AXQ6479 5 14 35.71%
37 jgon7592.lee 5 14 35.71%
38 jswself 5 15 33.33%
38 fresh94 5 15 33.33%
39 seong.hong 5 16 31.25%
39 br.min 5 16 31.25%
40 seungtae.heo 5 17 29.41%
40 sd6904 5 17 29.41%
40 woohyeok.jin 5 17 29.41%
41 solgil.oh 5 20 25.00%
41 yoonji.jang 5 20 25.00%
42 jiseonga.lee 5 22 22.73%
43 ax425 5 23 21.74%
44 seohwan.yoo 5 27 18.52%
45 zhneko04 4 4 100.00%
46 yhwan.son 4 5 80.00%
47 ksm6527 4 6 66.67%
47 dnk.kang 4 6 66.67%
47 hec419 4 6 66.67%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.