JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2019-03 4주 주간순위 (일~토) Total : 444명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
301 byo7000 1 1 100.00%
301 blancru21 1 1 100.00%
302 kyk0804 1 2 50.00%
302 vhxpffltm 1 2 50.00%
302 itsmeyjc 1 2 50.00%
302 dyang27 1 2 50.00%
302 kun0.choi 1 2 50.00%
302 ponta12 1 2 50.00%
302 victor007 1 2 50.00%
302 ryoogh96 1 2 50.00%
302 kimbomyung 1 2 50.00%
302 ivymso13 1 2 50.00%
302 junyoung 1 2 50.00%
302 shjgkwo 1 2 50.00%
302 wnsxo202 1 2 50.00%
302 haeun77.park 1 2 50.00%
302 yi012.jang 1 2 50.00%
302 jerry0209 1 2 50.00%
302 wnsdud00700 1 2 50.00%
302 chj8454 1 2 50.00%
302 cmejustsmile 1 2 50.00%
302 tongnamuu 1 2 50.00%
302 calipe 1 2 50.00%
302 julysky 1 2 50.00%
302 ploffer11 1 2 50.00%
302 danakim107 1 2 50.00%
302 lgr6952 1 2 50.00%
302 csho313 1 2 50.00%
302 h7678036 1 2 50.00%
302 godqhr5627 1 2 50.00%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.