JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2018-11 3주 주간순위 (일~토) Total : 356명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
301 pangpangsy 1 5 20.00%
301 stlon.kim 1 5 20.00%
301 mindy1225 1 5 20.00%
301 cyshello 1 5 20.00%
301 otmann.choi 1 5 20.00%
301 ahdkfldk2 1 5 20.00%
301 jinuk.chung 1 5 20.00%
302 lee5003 1 6 16.67%
302 ara.go 1 6 16.67%
302 lsy0211 1 6 16.67%
302 lsj2000 1 6 16.67%
302 eh13.ju 1 6 16.67%
302 yowon.jeong 1 6 16.67%
302 mjkang05 1 6 16.67%
302 jjuun0105v 1 6 16.67%
302 mariseul 1 6 16.67%
303 j-won.kim 1 7 14.29%
303 jun.min 1 7 14.29%
303 roborobot17 1 7 14.29%
303 juneprimelee 1 7 14.29%
303 jrim.oh 1 7 14.29%
303 ad012 1 7 14.29%
304 kim14 1 8 12.50%
304 sh92.boo 1 8 12.50%
304 min050820 1 8 12.50%
304 eunjoo0.oh 1 8 12.50%
305 God0907 1 9 11.11%
305 cvb279 1 9 11.11%
305 pro027 1 9 11.11%
306 sy_y.park 1 10 10.00%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.