JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
기초다지기 2018-05월 월간순위 Total : 1012명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
181 qwq3350 21 45 46.67%
182 nosi1120 21 48 43.75%
183 lemon1113 21 69 30.43%
184 aorwn28 20 23 86.96%
185 jy1117 20 24 83.33%
186 ydh0814 20 25 80.00%
187 kmj0308 20 29 68.97%
187 ryujin 20 29 68.97%
188 dmsco0805 20 31 64.52%
189 mino307 20 35 57.14%
189 rednova004 20 35 57.14%
190 asdfghjklgo 20 36 55.56%
191 smugc201210973 20 39 51.28%
192 shqls0303 20 53 37.74%
193 dldmdqls123 20 85 23.53%
194 taewang1 19 20 95.00%
195 hanoogi 19 21 90.48%
196 namejenny050204 19 22 86.36%
196 none_pick22 19 22 86.36%
197 asdasdfghcvb 19 24 79.17%
197 clint 19 24 79.17%
198 hotpotatto 19 25 76.00%
198 yeronimo511 19 25 76.00%
199 soyun0302 19 30 63.33%
199 nhoj0607 19 30 63.33%
200 khjsays 19 31 61.29%
201 so7631 19 33 57.58%
202 leegunchang15 19 34 55.88%
203 gyhun.kang 19 35 54.29%
204 ujkl123 19 44 43.18%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.