JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
기초다지기 2018-10월 월간순위 Total : 770명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
181 jonghyuk123 17 29 58.62%
181 ysng1118 17 29 58.62%
182 G_infor 17 31 54.84%
183 meeyeong69 17 35 48.57%
184 emerald2048 17 40 42.50%
185 hkd3396 17 51 33.33%
186 h1004.jeon 16 18 88.89%
187 max8563 16 19 84.21%
187 tndls219 16 19 84.21%
187 gusl2e 16 19 84.21%
188 briank05 16 21 76.19%
189 foxrain1029 16 22 72.73%
190 dmsrbdmsrb14 16 23 69.57%
191 architekt041 16 24 66.67%
192 ham030511 16 26 61.54%
193 hyungg 16 30 53.33%
194 losa1028 16 39 41.03%
194 yee2 16 39 41.03%
195 sb5144 16 40 40.00%
196 khy5756 16 44 36.36%
197 ghdyd0966 15 18 83.33%
198 dh991015 15 19 78.95%
199 lucyzzang1213 15 20 75.00%
199 psch937 15 20 75.00%
200 soomin200 15 21 71.43%
200 nagback 15 21 71.43%
200 mahbakan 15 21 71.43%
201 mift1027 15 22 68.18%
202 smohm0423 15 23 65.22%
202 jslee6806 15 23 65.22%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.