JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
전체순위 Total : 8830명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
241 jhydreams 123 255 48.24%
242 tipco 123 549 22.40%
243 rarapadong 122 343 35.57%
244 ahagyue 122 391 31.20%
245 dksghdrb 122 406 30.05%
246 kjinb1212 121 252 48.02%
247 jaxk 121 362 33.43%
248 hyakintoss 121 390 31.03%
249 dgkjy02 121 512 23.63%
250 aystin 120 344 34.88%
251 cdh8070 119 254 46.85%
252 yeonji9647 119 307 38.76%
253 dongwon880 119 417 28.54%
254 knon0501 119 422 28.20%
255 jerome0323 119 528 22.54%
256 jjhstop 118 237 49.79%
257 tomguy 118 272 43.38%
258 junhyun0616 118 377 31.30%
259 spring1514 118 401 29.43%
260 hyunsoo0905 118 613 19.25%
261 ruckdown 117 229 51.09%
262 sklee0617 117 253 46.25%
263 oadeyes 117 310 37.74%
264 1000 117 452 25.88%
265 chung516 117 552 21.20%
266 khw2120 116 232 50.00%
267 lyh091 116 315 36.83%
268 e2wha 116 390 29.74%
269 badhyeon 116 438 26.48%
270 kadeen0553 115 249 46.18%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.