JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
전체순위 Total : 13951명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
151 yongwhan 175 254 68.90%
152 hdkang2007 174 498 34.94%
153 ghwnd4546 173 585 29.57%
154 kmsmsms0514 173 718 24.09%
155 itsmyn 172 365 47.12%
156 jhyunlee 172 570 30.18%
157 dong_hyien 171 275 62.18%
158 rose123 171 694 24.64%
159 cubeboy1997 170 287 59.23%
160 simon882 170 474 35.86%
161 obini1 170 788 21.57%
162 puppy 169 444 38.06%
163 uranus0502 169 635 26.61%
164 ruckdown 169 787 21.47%
165 march1434 168 639 26.29%
166 chris0801 168 645 26.05%
167 kacykk 167 813 20.54%
168 stiven2002 166 331 50.15%
169 qkr0204 166 664 25.00%
170 kimhc72 165 232 71.12%
171 lee6171 164 363 45.18%
172 2000lwj 164 434 37.79%
173 yimjisu99 163 536 30.41%
174 sonbill 163 1097 14.86%
175 sooong1128 162 562 28.83%
176 ch1515 162 699 23.18%
177 minminlove1 161 352 45.74%
178 tgingod 161 845 19.05%
179 sungwon 161 1386 11.62%
180 changs 160 455 35.16%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.