JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
전체순위 Total : 13866명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
13801 joohochung.chung 1 30 3.33%
13802 hugh0222.kim 1 31 3.23%
13802 nanah26.kim 1 31 3.23%
13802 parnaiba 1 31 3.23%
13802 multiedit 1 31 3.23%
13803 mesquaker 1 32 3.13%
13803 dragon.pahn 1 32 3.13%
13803 chunhwa21 1 32 3.13%
13803 haiul.nam 1 32 3.13%
13804 nan308 1 33 3.03%
13804 tnwls006 1 33 3.03%
13804 suhyun0323 1 33 3.03%
13804 miumin 1 33 3.03%
13804 blue6312 1 33 3.03%
13805 ddongpuppy 1 34 2.94%
13805 Beo2 1 34 2.94%
13805 brandon121412 1 34 2.94%
13805 kimty 1 34 2.94%
13806 22js01 1 35 2.86%
13806 seong889 1 35 2.86%
13806 maxmp1031 1 35 2.86%
13807 diligentsong 1 36 2.78%
13807 dkdlel921 1 36 2.78%
13808 astroh 1 37 2.70%
13808 lazencaman 1 37 2.70%
13808 cwl9316 1 37 2.70%
13808 icedata 1 37 2.70%
13808 kji911 1 37 2.70%
13809 sodehd11 1 38 2.63%
13810 hycomnet31121 1 39 2.56%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.