JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
전체순위 Total : 12089명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
301 ahagyue 123 403 30.52%
302 tipco 123 549 22.40%
303 rarapadong 122 343 35.57%
304 dksghdrb 122 406 30.05%
305 dgkjy02 122 514 23.74%
306 kjinb1212 121 252 48.02%
307 sklee0617 121 267 45.32%
308 thumbcom 121 277 43.68%
308 thumbcom 121 277 43.68%
309 harold0879 121 352 34.38%
310 jaxk 121 362 33.43%
311 vndskq2000 120 209 57.42%
312 aystin 120 344 34.88%
313 hyakintoss 120 390 30.77%
314 knon0501 120 430 27.91%
315 jerome0323 120 533 22.51%
316 cdh8070 119 254 46.85%
317 jjhstop 118 237 49.79%
318 tomguy 118 272 43.38%
319 didgusdn2007 118 277 42.60%
320 spring1514 118 401 29.43%
321 hyunsoo0905 118 613 19.25%
322 oadeyes 117 310 37.74%
323 1000 117 452 25.88%
324 chung516 117 559 20.93%
325 com2567 117 861 13.59%
326 khw2120 116 232 50.00%
327 lyh091 116 315 36.83%
328 e2wha 116 399 29.07%
329 badhyeon 116 438 26.48%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.