JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
전체순위 Total : 10986명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
271 msjuj0000 124 653 18.99%
272 Chara 123 136 90.44%
273 jhydreams 123 255 48.24%
274 tipco 123 549 22.40%
275 vicent 123 570 21.58%
276 thumbcom 122 277 44.04%
276 thumbcom 122 277 44.04%
277 rarapadong 122 343 35.57%
278 ahagyue 122 392 31.12%
279 dksghdrb 122 406 30.05%
280 kjinb1212 121 252 48.02%
281 gr0315 121 263 46.01%
282 sklee0617 121 267 45.32%
283 jaxk 121 362 33.43%
284 hyakintoss 121 390 31.03%
285 dgkjy02 121 512 23.63%
286 minminlove1 120 256 46.88%
287 aystin 120 344 34.88%
288 jhyunlee 120 376 31.91%
289 jerome0323 120 533 22.51%
290 cdh8070 119 254 46.85%
291 knon0501 119 422 28.20%
292 jjhstop 118 237 49.79%
293 tomguy 118 272 43.38%
294 spring1514 118 401 29.43%
295 hyunsoo0905 118 613 19.25%
296 oadeyes 117 310 37.74%
297 1000 117 452 25.88%
298 chung516 117 559 20.93%
299 com2567 117 860 13.60%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.