JUNGOL : 정보올림피아드&알고리즘
홍일자율파이썬

동아리 관리자

줌마샘 (starseed)

동아리 소개

홍일고등학교 자율활동 탐구반입니다.

동아리 멤버 멤버수 : 6명

No 멤버명 가입일
1 정민우 (id0514) 2021-04-10
2 김경준 (qqking4472) 2021-04-10
3 김락경 (krk0741) 2021-04-10
4 이현무 (dlgusan322) 2021-04-10
5 장윤찬 (jang123) 2021-04-10
6 강시우 (kang0612) 2021-04-10

경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호

TEL : 031-360-4144 FAX : 031-388-0996 E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com

Copyrightⓒ 2010 jungol. All right reserved.

TOP