JUNGOL : 정보올림피아드&알고리즘
Kuality

동아리 관리자

두비니 (subin0630)

동아리 소개

고려대학교 세종캠퍼스 해킹동아리

동아리 멤버 멤버수 : 1명

No 멤버명 가입일
1 이창민 (2020270127) 2020-12-08

경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호

TEL : 031-360-4144 FAX : 031-388-0996 E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com

Copyrightⓒ 2010 jungol. All right reserved.

TOP