JUNGOL : 정보올림피아드&알고리즘
(렛유인)삼성코테 직전 특강반

동아리 관리자

kimdongkyoo (hec419)

동아리 멤버

No 멤버명 가입일
1 rjhwang (rjhwang) 2020-10-15
2 atica57 (semiami57) 2020-10-15
3 bpgs5316 (bpgs5316) 2020-10-15
4 당근당근 (cin0990) 2020-10-15
5 윤형신 (tkxkd7223) 2020-10-15

경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호

TEL : 031-360-4144 FAX : 031-388-0996 E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com

Copyrightⓒ 2010 jungol. All right reserved.

TOP